Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Menetelmät

Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan tarpeista lähtevää moniammatillista ja monimuotoista palvelua. Sosiaalinen kuntoutus on laaja-alaista tukea asiakkaan arkeen, jossa otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne eikä vain hänen ongelmiaan. Sosiaalinen kuntoutus voi toteutua yksittäisen asiakkaan kohdalla hyvin eri tavoin ja sen käytännön sisältö voi vaihdella.

 

Yleisimpiä sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä työmenetelmiä

Sosiaalialan ammattilaisten tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus sekä pitkäjänteinen yksilövalmennus

  • palvelutarpeen arviointi, sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja neuvonta-ja ohjauspalvelut
  • jalkautuvat ja kotiin vietävät palvelut

Ryhmätoiminta

  • elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen, elämänpiirin ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden avartaminen
  • luovien, taidelähtöisten ja luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen

Työllistymistä tukevat ja työelämävalmiuksia parantavat palvelut

  • kuntouttava työtoiminta, työkokeilut, työpajatoiminta, työhönvalmennus

Vertaistuki, tukihenkilötoiminta

Päihde-ja mielenterveyspalvelut

Perhetyö

Vapaaehtoistoiminta

 

Käytännön esimerkkejä

Kuvaus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen palveluista (Noste)5/2017

Käytännön esimerkki kotiin jalkautuvasta palvelutoiminnasta. Forssan hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) SOSKU- osahankkeessa on vuoden alusta lähtien toteutettu kotikäyntejä asiakkaiden luona.  Lue lisää matalan kynnyksen palvelutoiminnasta.

 

Käytännön esimerkkejä ryhmätoiminnasta ja yhteisöllisyydestä

 

Käytännön esimerkki yhteisöllisyyden ja vertaistuen hyödyntämisestä

Rovaniemen SOSKU-osahankkeessa on järjestetty toimintakioski kerran viikossa paikallisen peruskoulun ruokavälitunnilla.  Lue lisää toimintakioskista yhteisöllisyyden edistäjänä

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017