Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lainsäädäntö

Kunnat

Terveydenhuollon kuntoutusvastuu
Kuntien velvollisuutena on järjestää asukkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa

Sosiaalihuollon kuntoutusvastuu
Kuntien sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen avulla tuetaan henkilöitä, perheitä tai yhteisöjä, joilla on turvattomuutta tai toimintakyvyn ongelmia, vammaisia, kehitysvammaisia, vajaakuntoisia, päihdeongelmaisia ja vanhuksia.

Lue lisää

Kela

Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka tai työkyky oleellisesti heikentynyt, vaikeavammaiset alle 65-vuotiaat ja muu kuntoutustarpeessa oleva työikäinen väestö.

Lue lisää

Työeläkelakien mukainen kuntoutus

Työeläkekuntoutusta hoitavilla vakuutuslaitoksilla on vastuu työssä olevien ja vakiintuneesti työelämään kiinnittyneiden henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta tilanteissa, joissa työkyvyn heikkeneminen aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan.

Lue lisää

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kuntoutusvastuut perustuvat työterveyslakiin. Toimenpiteitä ovat työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta työterveyshuollossa ja yrityksen toiminnassa.

Lue lisää

Vakuutuslaitokset

Kohderyhmänä ovat tapaturmassa vammautuneet ja ammattitautipotilaat. Toimenpiteitä ovat ammatillinen ja sitä tukeva lääkinnällinen kuntoutus ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä suoriutumisen edistämiseksi annettava kuntoutus.

Lue lisää

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017