Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Laadukas tutkimus-, arviointi- ja selvitystyö tukee vaikuttavia toimenpiteitä ja palveluja

Vuosiluku: 2023

Kirjoittaja: Erna Alitalo, Juha Klemelä

TKI-tiivistelmä 9/2023.

Vaikuttavuuden todentaminen ja kehittämistoimien perusteleminen vaativat laadukasta tutkimus-, arviointi- ja selvitystyötä. Ei riitä, että mitataan toiminnan tai tehtyjen tuntien tai suoritteiden määrää − on tärkeää tietää, millaisia tuloksia ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa saadaan aikaan. Vaikuttavuuden tutkimuksessa avataan ja todennetaan sosiaalisia, psykologisia, yhteiskunnallisia, terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Selvitetään mm. sitä, lisääntyykö mielen hyvinvointi, väheneekö yksinäisyys ja sairastuvuus, edistyykö moninaisuutta tukevat toimintamallit tai onko ihmisillä enemmän rahaa käytössään.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali