Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Hyvät käytännöt

Hyvien käytäntöjen tarkoituksena on edistää kuntoutuksen kehittämistä ja toteutusta.

Hyvät käytännöt voivat olla toimintatapoja, ohjeistuksia, periaatteita tai uusi näkökulma tunnettuun ongelmaan. Usein ne ovat syntyneet käytännön kuntoutustyössä. Hyvät käytännöt yhtenäistävät toimintatapoja ja auttavat hyödyntämään onnistumisia.

Suositukset eivät ole viranomaisten laatimia ohjeita, joten niihin sitoutuminen ja niiden valvonta vaihtelee. Hyviä käytäntöjä tuottavat ja julkaisevat niin järjestöt kuin kuntoutuspalveluiden tilaajat ja maksajatkin, kuten Kela ja Vakuutuskuntoutus VKK.

 

Poimintoja hyvistä käytännöistä

Finohta – Terveydenhuollon menetelmien arviointi

  • Vakiintuneiden diagnosoivien, hoitavien ja kuntouttavien menetelmien ohella Finohta myös arvioi aivan uusia menetelmiä ja erityisesti sellaisia menetelmiä, joilla on kansanterveydellistä tai -taloudellista merkitystä. Verkkosivustossa on mm. Ohtanen-tietokanta, joka sisältää suomenkielisiä tiivistelmiä terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista sekä raporttien perustietoja.

Kuntoutuksen standardit Kelassa

  • Kela valvoo kuntoutuksen laatua palvelukuvauksin. Palvelukuvauksissa kuvataan kuntoutuksen toimittamisen prosessia ja etenemistä sekä asetetaan kuntoutukselle laatuvaatimukset. Näin taataan asiakkaalle laadukas kuntoutus. Palvelukuvaukset koskevat ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta.

Käypä hoito -suositukset

  • Käypä hoito -suositukset ovat Suomeen soveltuvia, valtakunnallisia hoito- ja kuntoutussuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua. Kuntoutus on mukana yhä useammassa suosituksessa.

TOIMIA-tietokanta

  • TOIMIA-tietokanta on työväline kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille. Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto kokoaa, arvioi ja suosittelee toimintakyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa käytettäviä arviointimenetelmiä ja mittareita.

 

Kansainvälisiä

Campbell Collaboration

  • Campbell Collaboration on kansainvälinen verkosto, jonka tavoite on kehittää, ylläpitää ja levittää kirjallisuuskatsauksia toimenpiteiden ja sosiaalisten ohjelmien vaikutuksista sosiaalityössä, kriminaalihuollossa ja koulutuksessa.

The Cochrane collaboration

  • Cochrane-yhteistyötä tekee kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää näyttöön perustuvaa ja tiivistettyä tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Cochrane-katsauksiin kootaan korkealaatuinen tutkimustieto rajatusta aiheesta. Tietokannasta löytyy kymmeniä kuntoutusalan Cochrane-katsauksia.

Suomen Cochrane-keskus

  • Suomen Cochrane-osasto kuuluu Kööpenhaminassa sijaitsevan pohjoismaisen Cochrane-keskuksen toiminta-alueeseen.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017