Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen (toimintakykykuntoutuksen) tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ylläpitämään tai parantamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lääkinnällien kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa elämäntilanteen hallinnassa ja hänen itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa.

Kuntoutukseen voi sisältyä

  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus
  • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
  • kuntoutusjaksoja
  • apuvälinepalveluita
  • sopeutumisvalmennusta, jolla tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta ja valmentamista sairastumisen ja vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa
  • muita tukitoimia

 

Lääkinnällinen kuntoutus tukee hoitoa

Usein katsotaan, että hyvään hoitoon kuuluu kuntoutusta. Rajanveto hoidon ja kuntoutuksen välillä on joskus mahdotonta tai tarpeetonta.

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa. Terveydenhuolto toimii kuntoutuksessa yhteistyössä sosiaalihuollon, työvoimatoimiston, koulujen, kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka laatii omalääkäri tai muu hoidosta vastaava taho.

 

Pääasiassa kunnan vastuulla

Kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen lääkinnällinen kuntoutus osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa. Kuntoutustarpeen selvittäminen ja kuntoutukseen ohjaaminen on myös keskeinen osa työterveyshuollon toimintaa.

Tietyissä tilanteissa lääkinnällinen kuntoutus on säädetty Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi sekä tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten vastuulle. Kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta kuuluu terveydenhuollon tehtäviin usein myös silloin, kun jokin muu taho vastaa kuntoutuksen järjestämisestä.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017