Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset - 29.12.2016

Valinnanvapaus voi lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta

Valinnanvapauslainsäädäntö voi lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta sekä parantaa kuntoutujan asemaa palvelujärjestelmässä. Valinnanvapautta koskevassa lakiluonnoksessa esitetään, että palvelutuottajia palkitaan vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, kyetäänkö palvelut integroimaan asiakkaalle tehokkaasti. Sosiaali- ja terveyskeskuksille tulee lakiluonnoksen mukaan kokonaisvastuu asiakkaan palveluista. Lakiluonnoksen mukaan asiakkaat saavat myös palvelusuunnitelman. Maksuseteli ja asiakasseteli voivat parantaa kuntoutujan asemaa ja vahvistaa kuntoutujien itsemääräämisoikeutta. Avoin tieto […]

Lue lisää

Uutiset - 20.12.2016

Selvitys: Suuntaviivoja järjestöjen tutkimustoiminnan kehittämiseen

Tuoreen selvityksen mukaan järjestöjen tulisi määrittää suhteensa tutkimustoimintaan osana strategiaansa. Tiedon tuottaminen tulisi suunnitella jäsentyneesti lähtien raportointi- ja tilastotiedon kokoamisesta ja hyödyntämisestä aina tutkimuseettisiin ja -poliittisiin linjauksiin. Kansalaisjärjestöjen intressinä on erityisesti kokemustiedon, ihmisen äänen nostaminen esiin. Kansalaisten tai asiakkaiden osallisuus ei pääse samalla tavalla esiin esimerkiksi palvelujen tutkimuksessa. Järjestöjen tärkeiksi tunnistamat tutkimusaiheet voivat ajan myötä […]

Lue lisää

Uutiset - 13.12.2016

Tutkimus: Koulutus suojaa syrjäytymiseltä

Kuntoutussäätiön toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi -seurantatutkimuksessa tutkittiin 10 vuoden ajan, miten palvelujärjestelmä tukee heikoimmassa asemassa olevien nuorten työmarkkinoille kiinnittymistä. Ensimmäistä kertaa Suomessa nuorten syrjäytymistä on tutkittu näin kattavasti etuuksien, palveluiden, työssäkäynnin ja TE-palveluiden näkökulmasta. Kymmenen vuoden seuranta-aikana joka kymmenes nuori oli ollut vähintään viisi vuotta työn ja koulutuksen ulkopuolella. […]

Lue lisää

Uutiset - 30.11.2016

Uusi verkkopalvelu kokoaa tiedot osatyökykyisten työllisyyden tueksi

Uusi Osku – Tie työelämään -verkkopalvelu on avattu. Palvelu on ajantasainen ja monipuolinen tietopankki osatyökykyisen työllistymisen ja työssä pysymisen tueksi. Kuntoutussäätiö on rakentanut palvelun yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Vates-säätiön ja Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kanssa ja sen kehittäminen on osa hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta. Verkkopalvelulla on kolme kohderyhmää: osatyökykyisten apuna työskentelevät asiantuntijat, työnantajat sekä […]

Lue lisää

Uutiset - 29.11.2016

Väitös: Vammainen ihminen käyttää vuorovaikutuskokemuksiaan identiteettinsä rakennusaineina

Ihminen rakentaa identiteettejään sekä käsitystä itsestään ja rooleistaan vuorovaikutuskokemustensa pohjalta koko elämänsä ajan. YTM Tiina Notko pyrkii väitöskirjassaan tekemään näkyväksi niitä vuorovaikutusilmiöitä, jotka vaikuttavat vammaisen ihmisen identiteettien kehittymiseen, hänen toimintavoimaansa oman elämän merkityksellisillä alueilla sekä hänen osallistumiseensa lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa. — Ihmisen elämänpiirissä olevat ihmiset vaikuttavat siihen, minkälainen identiteetti hänelle muodostuu. Merkittävimpien läheisten suhtautuminen on […]

Lue lisää

Uutiset - 28.11.2016

Uutuuskirja: Kuntoutuminen kuvaa vaikuttavan kuntoutuskäytännön ydinpiirteitä

Duodecimin kustantama uutuuskirja Kuntoutuminen kuvaa vaikuttavan kuntoutuskäytännön ydinpiirteitä ja yksilön kuntoutumisen edellytyksiä. Kuntoutuksessa on siirrytty lääketieteellisesti painottuneista ja työelämään palauttavista toimenpiteistä yksilön omia tavoitteita, hyvinvointia ja yhteiskuntaan osallistumista korostavaan malliin. Kuntoutuja on muuttunut aktiiviseksi toimijaksi kuntoutumisen tavoitteiden ja sisällön suunnittelussa. Yksilön kuntoutumisessa vastuu on siirtynyt monialaisille toimintaverkostoille, joissa yhteinen toiminta ja tiedon siirtyminen on keskeistä. […]

Lue lisää

Uutiset - 17.11.2016

Etähoito lyhensi neurologisten lähetepotilaiden hoitojonoja

Etähoito paransi merkittävästi neurologisten lähetepotilaiden hoidon saatavuutta, osoittaa tuore väitöstutkimus. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Kanta-Hämeen keskussairaalassa aiemmin hoitotakuun ylittäneet jonot lyhenivät noin kahteen kuukauteen. Suurin osa lähetepotilaista oli tyytyväisiä saamaansa etähoitoon välittömästi puhelinkontaktin jälkeen ja vielä 8–10 kuukautta myöhemmin. Myös perusterveydenhuollon lääkärit olivat tyytyväisiä käytäntöön. Suurin osa perusterveydenhuollon lääkäreistä arveli kuitenkin, että potilasturvallisuusriskit olisivat isommat […]

Lue lisää

Uutiset - 9.11.2016

Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista

Työterveyslaitos ja Kela ovat sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatineet ohjeen työterveyshuollon etäpalveluista. Uusi ohje kertoo työterveyshuollossa toimiville ammattihenkilöille ja asiantuntijoille, miten ja millä kriteereillä ehkäiseviä palveluja työterveyshuollossa voidaan antaa digitaalisina etäpalveluina. Ohje on tervetullut lisä työterveyshuollon etäpalvelujen hyödyntämisen lisäämiseksi. Toistaiseksi etäpalveluille ei ole kattavia säännöksiä voimassa olevassa lainsäädännössä. Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta   […]

Lue lisää

Uutiset - 7.11.2016

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta aloittaa 2017

Nykyisen valtakunnallisen vammaisneuvoston korvaa vuoden 2017 alussa uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Muutos liittyy vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä yleissopimuksen mukaisena koordinaatiojärjestelmänä. Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla. Neuvottelukunnan asettaa […]

Lue lisää

Uutiset - 4.11.2016

Vaikuttavaa näyttöä aivoinfarktin uudesta tukoksenpoistohoidosta

Juuri päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa esitellään aivoinfarktin uutena hoitomuotona valtimonsisäinen mekaaninen hoito (trombektomia), jonka vaikuttavuudesta on nyt tutkimuksissa saatu vahvaa näyttöä. Päivitetyssä suosituksessa esitelty uusi valtimonsisäinen mekaaninen hoito liuotushoidon lisänä tai sen tilalla on tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomuodoksi. Päivitetyn Aivoinfarkti ja TIA Käypä hoito -suosituksen yksi keskeinen tavoite on vähentää aivoinfarktin esiintyvyyttä ja […]

Lue lisää