Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset - 17.12.2015

Kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee vuoden alussa

Vuoden 2016 alusta Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee. Jatkossa määrä on myös sama sekä nuorille että aikuisille.  Vuonna 2016 on tiedossa myös monia muita muutoksia Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan. Muun muassa matkakorvausten omavastuu nousee ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä pienenee. Myös vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu. Katso tarkemmin muutoksista Kelan sivuilta. >>

Lue lisää

Uutiset - 11.12.2015

Väitös: Sote-palvelujen käyttömalli tuottaa tietoa kuntoutukseen panostamisen vaikuttavuudesta

Katja Klemolan väitöstutkimuksen tavoitteena on rakentaa malli, jota voidaan hyödyntää tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden jatkuvassa seurannassa alueellisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy sote-palvelujen käyttömalli, jota testataan tutkimuksessa kolmella eri organisaatioyksiköllä ja asiakasryhmällä, jotka ovat strategisesti merkittäviä tutkittavalle organisaatiolle. Asiakasryhmiin on myös kohdennettu selkeä kehittämistoimenpide: kuntoutukseen panostaminen ja vammaisten sekä vanhusten laitoshoidon purku. Kehitetty malli […]

Lue lisää

Uutiset - 11.12.2015

Kuntoutusrahan ennakonpidätysprosentti muuttuu

Vuodenvaihteesta alkaen monen Kelan maksaman etuuden ennakonpidätysprosentti muuttuu, myös kuntoutusrahan. Jos etuuksien ennakonpidätyksen perusteena käytetään palkkaa varten annettua verokorttia, pidätysprosentti on tammikuun alusta alkaen vähintään 25 prosenttia aiemman 20 prosentin sijaan. Lue lisää Kelan sivuilta. >>

Lue lisää

Uutiset - 4.12.2015

Esimiesten osaaminen tärkeää osatyökykyisten työllistymisessä

Esimiesten osaaminen ja myönteiset asenteet ovat merkittävä tuki osatyökykyisten työssä jatkamiselle tai työllistymiselle. Tämä selviää tutkimuksesta, joka tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamassa Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa. Tutkimuksessa haastatellut esimiehet ja työkykykoordinaattorit korostivat myös sitä, että osatyökykyisten työllistyminen ja työssä jatkamisen tukeminen edellyttää yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Näkökulma on pidettävä työntekijöiden ammattitaidossa ja olemassa olevassa työkyvyssä, […]

Lue lisää

Uutiset - 1.12.2015

Väitös: Terapiasuhde rakentuu hienojakoisista vuorovaikutuksen käytänteistä

Elina Weisten väitöskirja osoittaa, että terapeutin ja asiakkaan suhdetta rakennetaan ja ylläpidetään puhumalla, käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme. Tutkimus näyttää hienojakoisia vuorovaikutuksen käytänteitä, jotka rakentavat terapiasuhdetta. Kaikissa tutkituissa terapiasuuntauksissa terapeutit osoittavat ymmärtävänsä asiakasta muotoilemalla omin sanoin uudelleen tämän puhetta. Se, millaisella äänenkorkeudella ja -painolla ymmärrystä osoittava puheenvuoro lausutaan osoittaa, […]

Lue lisää

Uutiset - 20.11.2015

Tiedonkulun parantaminen keskeistä työkyvyn tukemisessa

Työterveyslaitoksen Hahmotus-hanke selvitti viiden sairaanhoitopiirin alueella, miten työkyvyn tukeminen ja sen koordinaatio toteutuivat työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutustoimijoiden välisessä yhteistyössä. Yhteistyössä haasteena on, että eri toimijat työskentelevät omista näkökulmistaan käsin ja ihmisen työkykyasia jää usein sivuroolin. Tieto toimijoiden välillä siirtyy tällä hetkellä yleensä potilaan mukana joko paperilla tai suullisesti. Kaikki Hahmotus-hankkeeseen osallistuneet toimijat pitivät tärkeänä, […]

Lue lisää

Uutiset - 19.11.2015

Väitös: Asiakirjapohjat ja ammattilaisten tiedontarve eivät aina kohtaa mielenterveystyössä

YTM Kirsi Günterin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia asiakirjoja mielenterveysalan ammattilaiset kirjoittavat, miksi ja miten niitä kirjoitetaan sekä mikä niiden funktio on arvioinnissa.  Väitöskirja kytkeytyy mielenterveysjärjestön tuottamien tuetun asumisen ja kuntoutuskurssin toimintaan, joita järjestö tuottaa kunnalle tilaaja-tuottajamallin periaatteella. Väitös tuo esiin myös kirjaamisen jännitteisyyden. Palveluntilaajan palveluntuottajalle lähettämät omien kriteeriensä ja intressiensä pohjalta suunnittelemat […]

Lue lisää

Uutiset - 18.11.2015

Mielenterveysbarometri: Asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan lieventyneet

Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometri on vuodesta 2005 kysynyt suomalaisilta, mitä ihmisryhmiä he eivät haluaisi naapurikseen. Not in my backyard -mittarista käy ilmi, että asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan ovat lieventyneet kymmenen vuoden aikaan. Tämän vuoden Mielenterveysbarometrissa 17 % vierasti heitä naapureina, kun vuonna 2005 vastaava luku oli 30 %. Lue Mielenterveyden keskusliiton tiedote. >>

Lue lisää

Uutiset - 17.11.2015

KIILA-kuntoutus korvaa ammatillisen TYK-kuntoutuksen toukokuussa 2016

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu kevään 2016 aikana. Toukokuun alussa uusi ammatillista työkykyä tukeva KIILA-kuntoutus korvaa TYK-kuntoutuksen. TYK-toiminta jatkuu voimassa olevien sopimusten mukaan huhtikuun loppuun asti. Lue Kelan tiedote. >>

Lue lisää

Uutiset - 12.11.2015

Teknologiaa hyödyntävästä muistisairaiden kuntoutuksesta kannustavia kokemuksia

Miina Sillanpään Säätiön Yhteinen sävel -hankkeen loppuraportti on ilmestynyt. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa selvitettiin kotona asuvien muistisairaiden teknologia-avusteisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Yhteinen sävel -hankkeessa järjestettiin vuosina 2012–2015 pääkaupunkiseudulla 16 kuntoutusryhmää, joihin osallistui yhteensä 75 muistisairauden alkuvaiheessa olevaa henkilöä ja 74 heidän läheistään. Monipuolinen kuntoutusmalli hyödynsi tieto- ja viestintäteknologiaa sekä muistisairaiden ja läheisten yhteistä osallistumista. Hankekokemukset ovat raportin […]

Lue lisää