Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus: Koulutus suojaa syrjäytymiseltä

Kuntoutussäätiön toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi -seurantatutkimuksessa tutkittiin 10 vuoden ajan, miten palvelujärjestelmä tukee heikoimmassa asemassa olevien nuorten työmarkkinoille kiinnittymistä. Ensimmäistä kertaa Suomessa nuorten syrjäytymistä on tutkittu näin kattavasti etuuksien, palveluiden, työssäkäynnin ja TE-palveluiden näkökulmasta.

Kymmenen vuoden seuranta-aikana joka kymmenes nuori oli ollut vähintään viisi vuotta työn ja koulutuksen ulkopuolella. Aikuistuminen viivästyy erityisesti nuorilla, joiden vanhemmilla on toimeentulo-ongelmia. Nämä nuoret ovat myös suurimmassa vaarassa jäädä ilman koulutusta tai työpaikkaa.

Koulutus toimii työn ja koulutuksen ulkopuolisuudelta suojaavana tekijänä. Osalla nuorista koulutuksen keskeytykset, lyhytkestoiset tuetut työsuhteet ja työttömyys viivästyttävät taloudellisen itsenäisyyden saavuttamista useilla vuosilla verrattuna koulutettuihin nuoriin.

Tutkijat suosittavat, että yksilöllisten elämäntilanteiden kirjo tulee ottaa paremmin huomioon palveluiden toteuttamisessa. Työllistymistä, kouluttautumista, sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa olisi tärkeää tarkastella samanaikaisesti. Monien nuorien kohdalla toimintakyvyn tarkastelu voisi auttaa nivomaan eri toimenpiteet yhteen ja tehdä näistä nykyistä vaikuttavampia.

 
Lue lisää Kuntoutussäätiön sivuilta

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017