Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset, Järjestöuutiset - 29.6.2021

Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskus aloitti toimintansa

Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2021 alussa. Järjestöarvioinnin osaamiskeskus kokoaa, kehittää ja jakaa osaamistaan järjestöjen arviointitoimintaan liittyen. Kuntoutussäätiön keskeisiä palvelutuotteita ovat ulkoiset arvioinnit, SROI-arvioinnit, arviointikonsultaatiot ja arviointikoulutukset. –Järjestöjen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten myös järjestöjen käyttämien palveluiden on elettävä ajassa, jotta ne vastaisivat järjestöjen tarpeisiin. Palveluiden jatkuva kehittäminen ja räätälöinti ovat toiminnassamme keskeisiä, kertoo Kuntoutussäätiön […]

Lue lisää

Uutiset - 26.10.2018

Syömishäiriöiden kuntoutus näyttäytyy epäselvänä sekä asiakkaille että ammattilaisille

Keskustelu syömishäiriöön sairastuneiden kuntoutuksesta on Suomessa varsin epäselvää ja sisällöllisesti määrittymätöntä. Lääkäriseura Duodecimin syömishäiriöiden Käypä hoito -suositus toteaa, että syömishäiriöissä hoidon ja kuntoutuksen raja on liukuva. Näin kirjoittaa SOSTEn verkkosivuilla Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Broström. Myöskään syömishäiriötä sairastavilla ja heidän läheisillään ei ole tietoa, milloin mahdollinen hoito loppuu ja mistä kuntoutus alkaa. Lue […]

Lue lisää

Uutiset - 5.10.2018

Kelan Sosiaalivakuutus-lehti: Ruotsissa vastuu työssä käyvien kuntoutuksesta on työnantajalla

Pohjoismailla on kuntoutukseen liittyen samoja yhteiskunnallisia haasteita, kuten väestön ikärakenne ja mielenterveysongelmien yleisyys. Muun muassa Ruotsissa ja Norjassa on kehitetty lupaavia kuntoutuskäytäntöjä, joista voitaisiin hyötyä myös Suomessa. Kuntoutuksen toteutukseen ja tutkimukseen käytetään Ruotsissa huomattavasti rahaa, noin 10 mrd. euroa. Allebeck kertoo, että kuntoutusjärjestelmä kattaa lukemattoman määrän erilaisia palveluita sekä etuuksia sairauden, vamman tai tapaturman kohdatessa. […]

Lue lisää

Uutiset - 26.9.2018

Tutkija: Tulevaisuudessa robotit voivat todennäköisesti hoitaa osan kuntoutujien avustamisesta

Selkäydinvammaisten henkilöiden kuntoutuksessa on saatu lupaavia tuloksia teknologian ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä. Selkäydinvammaisilla henkilöillä perinteinen, työntekijän avustama kävelyharjoittelu on vaikuttava kuntoutuskeino. Tutkimusten perusteella kävelyharjoittelu on yhtä tehokas kuntoutusmuoto myös silloin, kun avustajana toimii robotti. – Tulevaisuudessa robotit voivat todennäköisesti hoitaa osan kuntoutujien avustamisesta. Virtuaaliteknologiasta ja -peleistä saadaan lupaavia työvälineitä kuntoutukseen, sanoo päätutkija Iris Pasternack hoitoteknologioiden arviointia […]

Lue lisää

Uutiset - 28.8.2018

Tutkimus: Kelan sopeutumisvalmennus vastaa odotuksia suurimmalla osalla kuntoutujia

Kelan ja Lapin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan Kelan järjestämä sopeutumisvalmennus vastasi runsaalla puolella sekä aikuisten että lasten ryhmistä täysin sitä koskevia odotuksia. Kuntoutujat saivat kursseilta vertaistukea, tietoa sairaudesta tai vammasta ja sen hoidosta. Tutkimuksessa arvioitiin Kelan järjestämän sopeutumisvalmennuksen toteutusta ja merkitystä kuntoutujien, heidän läheistensä sekä sopeutumisvalmennusta toteuttavien palveluntuottajien näkökulmasta. Vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuntoutujat eivät kokeneet […]

Lue lisää

Uutiset - 20.6.2018

Meriheimo vie nuoret yhdessä merelle

Vantaan kaupunki on mukana Meriheimo – nuorten oma väylä! -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea 18–30-vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria saamaan ystäviä ja harrastuksia sekä hakeutumaan koulutukseen tai töihin. Sail Training -purjehduksilla nuoret saavat purjehduskokemuksen ohella tukea itsenäisen elämän alkuun, kuten asumiseen, koulutukseen ja töihin hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Samalla he pääsevät mukaan aktiiviseen nuorten yhteisöön. Ensimmäiset purjehdukset […]

Lue lisää

Uutiset - 14.6.2018

Uusi CP-lehti: Arjen pienet teot vahvistavat mielenterveyttä

Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa selviytymään elämässä eteen tulevista vaikeuksista, kirjoittaa Rauman kriisikeskuksen johtaja ja psykoterapeutti Tuija Eskelinen CP-lehdessä 2/2018. CP-lehden kirjoituksessa Eskelinen kuvaa koskettavasti henkilökohtaista menetystä ja sitä, millaiset asiat auttoivat häntä selviytymään pahimman yli. Lue lisää tästä.

Lue lisää

Uutiset - 8.6.2018

Tutustu STEA:n tukemiin sopeutumisvalmennuskursseihin Kuntoutusportissa

Kuntoutusportti kokoaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tukemat ja järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit yhteen osoitteeseen: yhteisomedia.fi/sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennuskurssit tukevat valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteena on, että sairauteensa tai vammaansa tukea tarvitseva löytää tietokannan avulla aiempaa helpommin itselleen sopivan kurssin. Kursseja voi hakea muun muassa kohderyhmän tai palveluntarjoajan mukaan. Järjestöt voivat lisätä kurssin maksutta […]

Lue lisää

Uutiset - 27.4.2018

Eläketurvakeskus: Kuntoutujien määrä lähenee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä

Työeläkekuntoutujia oli viime vuonna jo lähes 17 000. Määrä kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Kuntoutujia on jo lähes yhtä paljon kuin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen 2017 ennakkotiedoista. Työeläkekuntoutujia oli lähes 17 000 henkilöä viime vuonna. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta kahdeksan prosenttiyksikköä ja on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Määrällisesti kuntoutujat ovat lähestymässä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Vuonna 2017 […]

Lue lisää

Uutiset - 17.4.2018

Kela: Kuntoutujien elämänlaatu parani kuntoutuksen aikana

Kuntoutujat arvioivat työ- ja opiskelukykynsä parantuneen Kelan ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen aikana, selviää kuntoutuksen hyötyjä esittelevästä raportista. Kuntoutuksen hyötyjä arvioitiin keräämällä tietoa vuonna 2016 kuntoutuksensa päättäneiltä kuntoutujilta ja heidän kuntoutustaan toteuttaneilta tahoilta. Työ- ja opiskelukyvyn lisäksi kuntoutujat olivat aiempaa tyytyväisempiä terveyteensä ja ilmoittivat masennusoireiden vähentyneen. Erityisesti yleisen elämänlaadun koettiin kohentuneen. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää