Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Vammainen ihminen käyttää vuorovaikutuskokemuksiaan identiteettinsä rakennusaineina

Ihminen rakentaa identiteettejään sekä käsitystä itsestään ja rooleistaan vuorovaikutuskokemustensa pohjalta koko elämänsä ajan. YTM Tiina Notko pyrkii väitöskirjassaan tekemään näkyväksi niitä vuorovaikutusilmiöitä, jotka vaikuttavat vammaisen ihmisen identiteettien kehittymiseen, hänen toimintavoimaansa oman elämän merkityksellisillä alueilla sekä hänen osallistumiseensa lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

— Ihmisen elämänpiirissä olevat ihmiset vaikuttavat siihen, minkälainen identiteetti hänelle muodostuu. Merkittävimpien läheisten suhtautuminen on erityisen tärkeää. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät voivat omalla toiminnallaan luoda mahdollisuuksia vammaisen ihmisen valtaistumiselle ja voimaantumiselle, Notko kertoo.

 

Kuntoutusohjaajat asennevaikuttajina

Kohtaamisen tapaan vaikuttavat työntekijän omat ja hänen ympäristössään vallitsevat asenteet vammaisuuteen. Jos kohdistuvat asenteet yhteiskunnassa ovat kielteiset, olisi erityisen tärkeää, että palvelujärjestelmässä vammaista ihmistä arvostettaisiin täysivaltaisena ihmisenä ja häntä aidosti kuultaisiin.

Kuntoutusohjaajat ovat tärkeitä vaikuttajia myös keskustellessaan vammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista ja kuntoutussuunnitelmasta eri työntekijätahojen kanssa, ja myös vammaisen henkilön läheisten kanssa. He ovat asennevaikuttajia.

— Kuntoutusohjaajat eivät itse tee päätöksiä mistään asioista, mutta he voivat suurestikin vaikuttaa niihin päätöksiin ja kannanottoihin, mitä eri organisaatioissa asiakkaan verkostossa tehdään, Notko toteaa.

 

YTM Tiina Notkon väitöskirja ”Vuorovaikutussuhteet ja valtaistuminen – kuntoutustyöntekijän ja vammaisen ihmisen näkemyksiä vammaisuudesta” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 2.12.2016. Vastaväittäjänä toimii tutkimuspäällikkö Antti Teittinen Kehitysvammaliitosta ja kustoksena professori Kristiina Härkäpää Lapin yliopistosta.

 

Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017