Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yleinen

Yleinen - 30.12.2021

Sijaismuuttujia s’il vous plaît

Kuntoutussäätiö on toteuttanut SROI-arviointia vuodesta 2017 lähtien. Matkan varrella on kertynyt paljon kokemusta hyvin eri tyyppisten järjestöjen arvioinneista. Koska Kuntoutussäätiö on yleishyödyllinen toimija, niin on tarkoituksen mukaista jakaa syntynyttä tietovarantoa soveltuvilta osin julkisesti. SROI-arvioinnin aivan keskeinen kysymys on, mitä niin sanottuja sijaismuuttujia arvioinnissa hyödynnetään. Sijaismuuttuja eli proxy on lyhyesti ilmaistuna markkinattoman hyödykkeen tai palvelun arvon […]

Lue lisää

Yleinen, Blogi - 21.12.2021

Joulupuun käyttöä on tarkennettu – optimiratkaisu on jo ovella

Perimätiedon mukaan joulukuusi tulisi hakea nousevan kuun aikana, jolloin se säilyttää neulasensa pidempään. Tänään on siis jo periaatteessa myöhäistä. Toisen, minun tuntemani ”perimätiedon” mukaan joulukuusi  kuuluisi varastaa, mutta se on rikos siinä missä mikä tahansa muukin varkaus (linkki Ylen verkkouutiseen)  – ja ilmeisesti katoavaa kansanperinnettä (kuntoutuksen penologisesta näkökulmasta ei myöskään olisi ok kirjoittaa positiiviseen sävyyn […]

Lue lisää

Blogi, Yleinen - 3.6.2021

Työkyvyn tuki voi kantaa kestävään työuraan – tarina sote-järjestöstä

Järjestöihin työllistyy paljon osatyökykyisiä. Haastattelin toukokuussa 2021 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen johtajia ja työntekijöitä selvittääkseni ratkaisuja, joita he ovat käyttäneet osatyökykyisten työntekijöiden tukemiseen. Tämä on erään haastattelemani toiminnanjohtajan tarina. ”Järjestössämme on ollut useita onnistumisia osatyökykyisten työllistämisessä ja työssä jatkamisessa. Olemme oppineet työyhteisönä paljon. Näkisin, että työntekijän oma motivoituneisuus ja oppimishalukkuus ovat olleet ratkaisevia onnistumisissa. Myös […]

Lue lisää

Yleinen - 30.12.2020

SROI – investoinnin sosiaalinen tuotto, kuntoutuksen kontekstissa

Timo Ilomäki & Ilja Salakka SROI – investoinnin sosiaalinen tuotto, kuntoutuksen kontekstissa. Kirjallisuuskatsaus (pdf) Näin siteeraat: Ilomäki T & Salakka I (2020) SROI – investoinnin sosiaalinen tuotto, kuntoutuksen kontekstissa. Kirjallisuuskatsaus. Kuntoutussäätiön työselosteita 64, Helsinki.

Lue lisää

Yleinen, Järjestöuutiset - 12.3.2020

Yhteisömedia aloitti podcast-lähetykset! Kuuntele Työhön palaajat #1 – Uudelle uralle

Yhteisömedian Työhön palaajat -podcastissa näytetään millainen työttömän polku kohti työelämää voi olla. Tarinoiden kautta tehdään näkyväksi sitä mikä edistää tai toisaalta hidastaa paluuta töihin. Äänessä ovat sekä työhön palaajat että asiantuntijat. Työhön palaajat -podcastin ensimmäinen vieras Otto sairastui kesken yliopisto-opintojaan krooniseen suolistosairaukseen. Sairaus vaikutti hänen työ- ja opiskelukykyynsä ja hänen opintonsa venyivät monella vuodella. Kun […]

Lue lisää

Yleinen - 20.12.2019

Käytännön vinkkejä SROI-arviointiin. Osa IV: suhdeluku ja herkkyysanalyysi

Blogisarjassa annetaan vinkkejä SROI-arvioinnin käytännön toteutukseen. Tämä on kirjoituksen neljäs ja viimeinen osa, jossa keskitytään arvioinnin lopputuloksiin. Voit lukea aiemmat osat tästä ja tästä sekä tästä. Edellisessä kirjoituksessa laskimme joukon esimerkkituotoksia esimerkkitoiminnon eri sidosryhmille. Tulokset ovat, esimerkkinä toimivan kahvilan tavoin, täysin keksittyjä. Kuitenkin myös käytännön SROI-arvioinnissa saattaa joskus olla järkevää edetä yksinkertaisesti laittamalla kaikille asioille […]

Lue lisää

Yleinen - 19.12.2017

Kuntoutusportin Järjestöuutiset kokoaa ajankohtaista järjestökentältä

Kuntoutusportti uudistuu. Jatkossa Kuntoutusportin painopiste on entistäkin vahvemmin ajankohtaistiedossa. Kokoamme kuntoutusuutiset, kuntoutuskentän järjestöuutisia sekä tuoreet väitökset ja julkaisut. Tuomme esiin myös kannanottoja ja vaikuttamistyötä.

Lue lisää

Yleinen - 19.12.2017

Sopeutumisvalmennuskurssit

Tarve Sopeutusvalmennusta järjestään paljon eri sairausryhmille, eri aikoina ja eri alueilla. Tämä tieto on kuitenkin hyvin hajallaan saatavissa, esim. kurssitarjonta löytyy lähinnä potilasjärjestöjen omien sivustojen kautta. Tavoittaa tällä hetkellä lähinnä aktiiviset, ei ammattilaisia, lähettäviä tahoja, puhumattakaan heikoimmassa asemassa olevista. Ei löydy yhteisesti koottua tietoa, myös järjestöt ja STEA kaipaavat tätä. Kun kursseista saadaan loppukäyttäjille kootusti […]

Lue lisää

Yleinen, Uutiset - 11.12.2017

Pitkäkestoinen kuntoutus afasian hoidossa on tärkeää – “Kyse ei ole vain sanan löytämisen vaikeudesta”

Afaattisten henkilöiden vuorovaikutustaitoja voisi parantaa kuntoutusta ja tutkimusta lisäämällä. Tätä mieltä ovat erikoispuheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom ja dosentti Kati Renvall Turun yliopistosta. He ovat olleet mukana kirjoittamassa ensimmäistä suomalaista perusteosta afasiasta. Afasia-teoksessa esitellään afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista sekä kuntoutusmenetelmiä. Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntynyttä kielellistä häiriötä, joka voi ilmentyä niin puheessa ja sen ymmärtämisessä kuin lukemisessa ja […]

Lue lisää

Yleinen, Uutiset - 10.12.2017

Verkko- ja mobiilipalveluiden saavutettavuusdirektiivi etenee – ensi keväällä esitys laiksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta eli saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä. Direktiivin tavoite on perusoikeuksien toteuttaminen ja ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia, jotta kaikilla on mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa. Direktiivin voimaan saattamisen myötä muuttuvat […]

Lue lisää