Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yleinen

Yleinen, Uutiset - 22.11.2017

Kuntoutuksen monikulttuurisuus ja kansainvälisyys teemana KUVEn kokouksessa 28.11. – Tervetuloa!

Kuntoutusverkosto KUVE on aktiivisesti mukana keskustelussa kuntoutuksen uudistamisesta sekä kuntoutuksen kansainvälisistä malleista ja monikulttuurisuudesta. Teemaan liittyen järjetetään ensi viikolla kaksi tilaisuutta.   Kuntoutusverkosto KUVE  kokouksen teemana Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. 28.11. SOSTE Hankepäällikkö Salli Alanko Kelasta esittelee Mahku-hanketta ja maahanmuuttajien kuntoutusta ja Monika-Naiset liiton koordinaattorit Marisel Soto Godoy ja Riikka Laitinen kertovat Monika-Naisten kotoutumista tukevasta työstä. […]

Lue lisää

Yleinen - 21.9.2017

Kuntoutusakatemia: Oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat haastava yhdistelmä – mutta tukea on saatavilla

Oppimisvaikeudet sekä mielenterveyteen liittyvät ongelmat vaikuttavat negatiivisesti aikuisiällä koulutuksen tasoon sekä työllistymistilanteeseen. Kuntoutussäätiön järjestämässä Kuntoutusakatemiassa 20.9.2017 kävi ilmi, että huonoin koulutustaso on heillä, joilla on samaan aikaan sekä mielenterveysongelmia että oppimisvaikeuksia. Väitöskirjaansa aiheesta tutkiva Anna-Kaija Eloranta totesi kuitenkin, että tutkimuksien mukaan nuorena saatu koettu tuki vaikuttaa monella tavalla positiivisesti aikuisiän elämäntilanteeseen verrattaessa heihin, ketkä eivät […]

Lue lisää

Yleinen, Uutiset - 5.4.2017

Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa

Hankekokonaisuuden tavoitteena oli kansallisesti yhdenmukainen arviointimenetelmien käyttö CP-oireiston hoidossa ja kuntoutuksessa. Hankekokonaisuus keskittyi CP-oireistoon, mutta samaa toimintamallia voidaan käyttää myös muiden sairauksien, oireyhtymien sekä vammojen arviointikäytäntöjen yhdenmukaistamiseen. Raportissa kuvataan hankekokonaisuus, joka käynnistyi havaituista toimintakäytäntöjen eroista toimintakyvyn arvion, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa lapsilla, joilla on CP-oireyhtymä. Hankkeen aikana tunnistettiin, pilotoitiin sekä siirrettiin kansalliseen käyttöön yhtenäiset, kliiniseen […]

Lue lisää

Yleinen - 18.3.2013

Muistisairaus ja kuntoutus

Muistisairaiden liikunnallinen kuntoutus kannattaa. Tutkimus osoitti, että se vähensi kuntoutujien kaatumisia merkittävästi.

Lue lisää

Yleinen - 11.3.2013

Kuntoutus perustuu tietoon

Kuntoutumisen mahdollistavat asenteet, prosessit, osaaminen ja yksilöllisyys, kirjoittavat
Ilona Autti-Rämö ja
Jorma Komulainen Duodecim-lehden pääkirjoituksessa.

Lue lisää

Yleinen - 4.3.2013

Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus

Varhain aloitettua kuntoutusta voidaan pitää autismikirjoon liittyvien ongelmien parhaana hoitona ja ehkäisynä.

Lue lisää

Yleinen - 11.2.2013

MS-tauti työelämässä ja kuntoutus

Kuntoutuksella vertaistukea ja ymmärrystä omaan tilanteeseen.

Lue lisää

Yleinen - 6.2.2013

Taiji ja kuntoutus

 Taiji on muuttunut itsepuolustuslajista kuntoutuksen menetelmäksi.

Lue lisää

Yleinen - 24.1.2013

Motivaatio sosiaalisessa kuntoutuksessa

Työnhakumotivaation dynamiikkaa

Lue lisää

Yleinen - 11.12.2012

Tasa-arvo ei toteudu lasten psykoterapioissa

Lapset eivät pääse tarpeelliseksi todettuun psykoterapiaan tasa-arvoisesti eri puolilla maata.

Lue lisää