Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Verkko- ja mobiilipalveluiden saavutettavuusdirektiivi etenee – ensi keväällä esitys laiksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta eli saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä.

Direktiivin tavoite on perusoikeuksien toteuttaminen ja ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia, jotta kaikilla on mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa.

Direktiivin voimaan saattamisen myötä muuttuvat verkkopalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen vaatimukset, saavutettavuuden valvonta ja oikeussuojakeinot.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki julkisen sektorin yleisölle avoimet verkkosivut ja mobiilipalvelut sisältöineen. Verkkosivujen tulee täyttää tietyt vaatimukset, joilla parannetaan verkkopalveluiden havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

Lue koko uutinen Osku-verkkopalvelusta

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017