Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sijaismuuttujia s’il vous plaît

Kuntoutussäätiö on toteuttanut SROI-arviointia vuodesta 2017 lähtien. Matkan varrella on kertynyt paljon kokemusta hyvin eri tyyppisten järjestöjen arvioinneista. Koska Kuntoutussäätiö on yleishyödyllinen toimija, niin on tarkoituksen mukaista jakaa syntynyttä tietovarantoa soveltuvilta osin julkisesti.

SROI-arvioinnin aivan keskeinen kysymys on, mitä niin sanottuja sijaismuuttujia arvioinnissa hyödynnetään. Sijaismuuttuja eli proxy on lyhyesti ilmaistuna markkinattoman hyödykkeen tai palvelun arvon mitta. Henkilökohtaisesti olen tulkinnut, että se tarkoittaa suunnilleen samaa asiaa, kuin taloustieteessä ja etenkin kustannus-hyötyanalyysissä esiintyvä varjohinta (shadow price), mutta kansainvälinen SROI-kirjallisuus tai suomenkielinen SROI-opas ei käytä tuota ilmausta. Puhukaamme siis sijaismuuttujista.

Kansainvälisesti on SROI-arviointien tueksi tarjolla joitain ns. proxy-pankkeja, joista sijaismuuttujia voi ottaa soveltaen oman arviointinsa tarpeisiin. Olemme usein pohtineet Kuntoutussäätiössä, olisiko tällaisen pankin koostaminen Suomen oloihin tarpeellista. Itse ajattelen, että suomalaisia SROI-arviointeja on toistaiseksi niin vähän, että niissä käytetyt proxyt ovat ongittavissa melko vähäisellä työmäärällä. Nollasta SROI-arviointia aloittavan tahon, esimerkiksi järjestön, olisi joka tapauksessa hyvä tutustua tehtyihin SROI-analyyseihin kokonaisuutena. Ja toisaalta on todennäköistä, että uusi suomalainen SROI-arviointi on jollain tasolla aina erilainen kuin jokin jo tehty, eli proxyjen hyödynnettävyys ei ole varmaa.

Kuitenkin olen aloittanut koostamaan päivittyvää taulukkoa  SROI-arvioinneissa käyttämistämme sijaismuuttujista. Tässä se (valikoiduilta osin, toistaiseksi) on:

voilà

Timo Ilomäki


Sisältö päivitetty 12.04.2022