Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tiedonkulun parantaminen keskeistä työkyvyn tukemisessa

Työterveyslaitoksen Hahmotus-hanke selvitti viiden sairaanhoitopiirin alueella, miten työkyvyn tukeminen ja sen koordinaatio toteutuivat työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutustoimijoiden välisessä yhteistyössä.

Yhteistyössä haasteena on, että eri toimijat työskentelevät omista näkökulmistaan käsin ja ihmisen työkykyasia jää usein sivuroolin. Tieto toimijoiden välillä siirtyy tällä hetkellä yleensä potilaan mukana joko paperilla tai suullisesti. Kaikki Hahmotus-hankkeeseen osallistuneet toimijat pitivät tärkeänä, että tiedonsiirrossa olisi jatkossa yhteinen alueellinen tietojärjestelmä, josta olisi mahdollisuus nähdä potilaan hoito- tai kuntoutusprosessin kannalta tarvittavia potilastietoja.

Tiedote Työterveyslaitoksen sivuilla. >>


Sisältö päivitetty 26.05.2017