Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Terapiasuhde rakentuu hienojakoisista vuorovaikutuksen käytänteistä

Elina Weisten väitöskirja osoittaa, että terapeutin ja asiakkaan suhdetta rakennetaan ja ylläpidetään puhumalla, käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme.

Tutkimus näyttää hienojakoisia vuorovaikutuksen käytänteitä, jotka rakentavat terapiasuhdetta. Kaikissa tutkituissa terapiasuuntauksissa terapeutit osoittavat ymmärtävänsä asiakasta muotoilemalla omin sanoin uudelleen tämän puhetta. Se, millaisella äänenkorkeudella ja -painolla ymmärrystä osoittava puheenvuoro lausutaan osoittaa, onko terapeutti suuntaamassa kohti asiakkaan tunnekokemuksen vahvistamista vai sen haastamista.

Lisätietoja Helsingin yliopiston sivuilla. >>

Elina Weisten väitöskirja “Relational work in therapeutic interaction : A comparative conversation analytic study on psychoanalysis, cognitive psychotherapy and resource-centred counselling” tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 18.12.2015.


Sisältö päivitetty 01.06.2016