Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yhteys kotiin – Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla

 Hanke-esittelyssä Yhteys kotiin – hanke

Kehittämisprojekti Yhteys kotiin – kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla tuottaa uutta tietoa etäkuntoutuksen ja laitoskuntoutuksen yhdistämisestä. Kehittämisprojekti kuuluu Kelan Etäkuntoutus -hankkeeseen ja projektin toteuttaa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

Laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa lapsella ja hänen perheellään on mahdollisuus pysähtyä arjen kiireen keskeltä pohtimaan ja harjoittelemaan uusia tapoja ajatella ja toimia. Jaksotetusti kuntoutuslaitoksessa toteutettavan kuntoutuksen haasteena voi olla kuntoutuksen vaikutusten siirtyminen osaksi kuntoutujan arkielämää.  Kehittämisprojekti pyrkii saamaan vastauksia siihen, miten laitosmuotoisen kuntoutuksen tavoitteiden ja tulosten siirrettävyyttä lapsen ja perheen arkiympäristöön voidaan lisätä ja samalla jäntevöittää kuntoutusprosessin kaarta.

Projektissa kehitetään malli, jossa kuntoutustyöryhmän jäsen (omaohjaaja) on perheeseen yhteydessä reaaliaikaisen videoyhteyden välityksellä kuntoutusjaksoja edeltävästi, niiden välillä ja jaksojen jälkeen. Mallia käytetään systemaattisena osana standardinmukaisesti toteutettuja laitosmuotoisia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen prosesseja yhteensä 25 kuntoutusprosessissa ajalla helmikuu 2017 – helmikuu 2018.

Näistä prosesseista kerätään systemaattisesti aineistoa intervention vaikutusten tarkastelemiseksi sekä määrällisesti että laadullisesti. Interventioryhmän aineiston lisäksi kerätään suuruudeltaan samankokoinen kontrolliaineisto keskinäisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Kontrolliryhmän kuntoutus etenee Kelan standardin mukaisesti ilman etäkuntoutusinterventiota. Projektin kohderyhmänä on alle 18-vuotiaat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat.

Kehittämisprojektin rahoittaa Kela. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja päättyy kesällä 2018.

Teksti: Niina Hakala

 

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Niina Hakala
    p. 040 653 1736, niina.hakala@mll.fi
  • Kehittämispäällikkö Nina Mellenius
    p. 040 501 7707, nina.mellenius@mll.fi
    MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

www.lastenkuntoutus.net

www.kela.fi/etakuntoutus-hanke

 

  

 

 

Esittelemme Kuntoutusportissa hankkeita ja niissä saatuja tuloksia. Kirjoita hankeestanne lyhyt esittely ja liitä mielellään mukaan kuva. Julkaisemme esittelyt Kuntoutusportissa.
Ota yhteyttä: kirsi.vierula(at)kuntoutussaatio.fi

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017