Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Uusi luonnos valinnanvapauslaista on valmistunut. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle helmi-maaliskuussa 2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille.

Lakiluonnoksen mukaan asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi vaiheittain vuosina 2020-2022.  Asiakas voisi valita nykyistä laajemmin julkisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Sote-keskukset

Sote-keskusten vastuulle ehdotetaan säädettäväksi seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  1. Terveydenhuoltolain 13 §:ssä tarkoitettu terveysneuvonta ja terveystarkastukset
  2. Terveydenhuollon neuvonta ja ohjaus
  3. Yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama, vastaanotolla, kotikäynneillä tai etäyhteyksien avulla toteutettava asiakkaiden oireiden, toimintakyvyn ja sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito
  4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin liittyvä terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, 2 kohdassa tarkoitettu toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
  5. Terveydenhuoltolain 22 §:ssä tarkoitettujen todistusten antaminen silloin kun ne liittyvät edellä 1—4 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin
  6. Edellä mainittuihin palveluihin kuuluvat laboratorio ja kuvantamistutkimukset
  7. Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilön antama sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus

Edellä olevien lisäksi maakunnan on sisällytettävä sote-keskuksen palveluihin konsultaatiota ja vastaanottopalveluja ainakin sisätautien, lastentautien, geriatrian ja silmätautien erikoisaloilta.

 

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti

Asiakkaan valinnanvapauden edistämiseksi otetaan käyttöön asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin voi saada maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan.

Laissa säädettäisiin muun muassa seuraavien kokonaisuuksien ottamisesta mukaan asiakassetelien piiriin: sosiaalinen kuntoutus ja kotisairaanhoito tietyin rajauksin sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilön yksittäiset vastaanottokäynnit.

Lisäksi asiakassetelien piiriin tulisivat polikliinisesti toteutettavat kirurgiset toimenpiteet, kiireetön leikkaustoiminta, jota ei ole valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitetty yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön, asiakassuunnitelman mukaiseen hoitokokonaisuuteen kuuluvat sairaanhoidolliset käynnit terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle kiireettömässä hoidossa sekä suunhoidossa tarpeelliset hammasproteettiset hoidot.

 

Lue lisää valinnanvapausmallista

 

Lisätietoja Alueuudistus.fi -sivustolta

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017