Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Valinnanvapauskokeilujen vaikutusten arviointia valmistellaan

Nyt viidellä alueella käynnistyneissä valinnanvapauskokeiluissa halutaan saada tietoa valinnanvapauden vaikutuksista. Kokeilun arviointi käynnistyy vuoden 2017 aikana ja se pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nyt tekemään arviointikehikkoon.

Toimivassa valinnanvapausmallissa asiakkaiden tulee tuntea oikeutensa valita eri palvelutuottajien välillä ja asiakkaat tietävät, kuinka valinnat käytännössä voi suorittaa. Asiakkailla tulee olla riittävästi valinnanvaraa, jotta valintojen tekeminen olisi mielekästä. Asiakkaiden saatavilla tulee myös olla ajantasaista, ymmärrettävää ja luotettavaa vertailutietoa valinnan vaihtoehdoista. Rahan tulee myös seurata asiakasta oikeudenmukaisesti ja joustavasti valitulle tuottajalle.

”Valinnanvapaudella oletetaan olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia palvelujen saatavuuteen, kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Hyvin toteutetun arvioinnin avulla voidaan sanoa, mitkä näistä vaikutuksista lopulta toteutuvat”, ennakoi THL:n kehittämispäällikkö Kimmo Parhiala.

Lue lisää THL:n sivuilta


P-M Jonsson, K Parhiala, T Sinervo, A-M Aalto, T T. Seppälä, J Kärkkäinen, R Väyrynen. Palvelusetelikokeilun arviointikehikko. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 46/2017.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017