Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen vaatii tiivistä verkostoyhteistyötä terveydenhuollossa

Työttömien työelämävalmiuksia edistävä työ edellyttää myös terveydenhuollon toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä ja roolien selkiyttämistä, ilmenee terveystieteiden maisteri Kirsi Lappalaisen väitöstutkimuksen tuloksista. Lisäksi terveydenhuollon ja työvoimahallinnon välille tarvitaan nykyistä tiiviimpää verkostoyhteistyötä. Lappalaisen mukaan osa työterveyshuollon toimintakonsepteista soveltuu myös työttömien työelämävalmiuksien edistämiseen.

Tulosten mukaan terveydenhuollon resurssit pitäisi erityisesti keskittää niihin työttömiin, jotka kokevat vähentynyttä terveyttä tai työkykyä. Erityisesti nuoret kokevat hyötyvänsä terveyden edistämisestä ja terveystapaamisista ammattihenkilön kanssa.

Lappalainen tähdentää, että palvelutarpeen tunnistamiseen tarvitaan työkaluja. Työttömän kuntoutustarve pitäisi havaita nykyistä varhaisemmin. Tässä digitalisaatio voi olla hyödyksi.

– Varhaisen vaiheen tunnistamiseen liittyvä apuväline, kuten sähköinen kysely, tarjoaisi viranomaisille keinon tavoittaa ne, joiden työ- tai toimintakyky on alentunut. Varhaisen vaiheen työ- ja toimintakyvyn ongelmien tunnistamiseen liittyvän apuvälineen voisi ottaa käyttöön TE-toimistossa, sosiaalitoimessa, perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja opetustoimessa, Lappalainen toteaa.

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston sivuilta


Terveystieteiden maisteri Kirsi Lappalaisen työterveyshuollon alan väitöskirja ”Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen- painopisteenä terveydenhuolto ja verkostoyhteistyö” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 5.5.2017.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017