Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös tutki depression varhaiskuntoutuksen vaikuttavuutta

LL Tero Raiskilan väitöstutkimuksessa arvioitiin, voidaanko varhaisessa vaiheessa tapahtuvalla moniammatillisella kuntoutusinterventiolla vaikuttaa ensimmäisen kerran masennukseen sairastuneiden työelämässä olevien henkilöiden masennuksen oireisiin ja taudinkulkuun sekä toipumiseen.

Vaikka depressio aiheuttaa paljon työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä, ei vielä kuitenkaan tiedetä, kuinka paljon näihin voitaisiin vaikuttaa hyvällä ja riittävän varhain aloitetulla hoidolla ja kuntoutuksella.

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että on tärkeää arvioida depressioon liittyvä samanaikainen persoonallisuushäiriö työssäkäyvillä, ensimmäisen kerran depressioon sairastuneilla henkilöillä. Lisäksi tutkimuksessa saatiin jossain määrin näyttöä varhaisen, useasta kuntoutuksellisesta viitekehyksestä koostetun masennuksen kuntoutusohjelman vaikuttavuudesta tavanomaiseen hoitoon verrattuna.

Lue Tampereen yliopiston tiedote. >>

LL Tero Raiskilan sosiaalipsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja Effects of Rehabilitation in First Episode Depression among Occupational Health Care Clients (Depression varhaiskuntoutuksen vaikuttavuus) tarkastettiin 22.4.2016.


Sisältö päivitetty 01.06.2016