Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinneissa haastattelutilanne vaikuttaa lopputulokseen

Iäkkäiden tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluja pyritään kohdentamaan niin sanotuilla palveluntarpeen arvioinneilla, jotka perustuvat osaltaan toimintakyvyn arviointeihin. Myös työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia on pyritty leikkaamaan järjestämällä työttömille haastatteluja, joissa selvitetään heidän toimintakykyään ja työelämävalmiuksiaan. Molempia yhdistää toimintakyvyn arviointi haastattelun keinoin.

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta ilmenee, että haastattelijat kohtelevat työttömiltä ja iäkkäiltä saamiaan vastauksia erilaisin seurauksin, vaikka haastattelukysymykset ovat standardoituja. Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinneissa huomio pitäisi kiinnittää yksilön sijasta yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen.

Toimintakyvyn arviointia kehittävillä tahoilla olisi Simosen mukaan hieno mahdollisuus lähteä kehittämään luotettavia sosiaalisen toimintakyvyn arviointivälineitä.

– Nykyisellään sosiaalisen toimintakyvyn kyselyt ja mittaukset eivät tavoita WHO:n luokituksen tarkempia määritelmiä, Simonen sanoo.

 

YTM Mika Simonen väittelee 27.1.2017 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”A Conversation Analysis of Social Interaction in the Functional Capacity Interview” (Keskustelunanalyyttinen tutkimus toimintakyvyn arviointihaastattelujen vuorovaikutuksesta).

 

Lue lisää Helsingin yliopiston sivuilta

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017