Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita käytetään runsaasti iäkkäille muistihäiriöpotilaille

Psykoosilääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käyttö on yleistä iäkkäiden muistihäiriöpotilaiden hoidossa. Niitä käytetään runsaasti etenkin laitoshoidossa oleville potilaille, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Marja Kurosen väitöstutkimus. Kurosen mukaan tulokset antavat aihetta huoleen.

Kysely koski Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen yksityisiä ja kunnallisia ympärivuorokautisia hoidon yksiköitä ja kunnallisia kotihoidon yksiköitä. Vastausprosentti oli lähes sata. Tieto koottiin 2821 henkilöstä, joista puolet oli ympärivuorokautisessa hoidossa ja puolet oli kotihoidon asiakkaita.

– Tutkimukseni osoittaa, että psyykenlääkkeiden tiedetyistä haittavaikutuksista ja hoitosuosituksista huolimatta psykoosilääkkeiden käyttö on edelleen runsasta ja huoli näiden lääkkeiden sekä fyysisten rajoitteiden käytöstä Etelä-Savossa on perusteltu, Kuronen toteaa.

Hoitoympäristö voi olla merkittävä käytösoireiden syntyyn vaikuttava tekijä. Lisätutkimusta ns. lääkkeettömien hoitokeinojen käytöstä tarvitaan psyykenlääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käytön vähentämiseksi. Hoitohenkilökuntaa ja omaisia tulisi kouluttaa yksilöllisten lääkkeettömien hoitokeinojen käyttöön.

 

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston sivuilta


Lääketieteen lisensiaatti Marja Kurosen väitöskirja Neuropsychiatric symptoms, psychotropic drug use and physical restraints in older persons. Cross-sectional study in home care and residential care (Iäkkäiden neuropsykiatriset oireet, psyykenlääkkeiden käyttö ja fyysiset rajoitteet. Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 10.3.2017.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017