Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Oppimisvaikeuksilla vaikutusta nuorten koulutuspaikan valintaan

Matematiikan ja lukemisen vaikeudet vaikuttavat merkitsevästi yhdeksäsluokkalaisten nuorten toisen asteen koulutuspaikan valintaan, koulutuksessa menestymiseen ja tutkinnon suorittamiseen sekä sen jälkeiseen sijoittumiseen jatkokoulutukseen tai työelämään. Tämä selviää KM Airi Hakkaraisen väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että matematiikan ja lukemisen vaikeudet heikentävät nuorten opintomenestystä ja suuntaavat oppilasta ammatilliselle opintouralle. Oppilaan omat kokemukset oppimisvaikeuksista vaikuttavat samansuuntaisesti.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän lähtökohtana on kaikille oppilaille tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luominen oppilaiden lähtökohdista riippumatta. Tutkimus pohtii saatuja havaintoja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta, koulutuksellista periytyvyyttä sekä erityisesti sitä, mikä merkitys oppimisvaikeuksilla tässä prosessissa on.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu riittävällä tavalla niiden nuorten kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia. Kun koulutuksen merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa ja kilpaillussa työelämässä, oppimisvaikeudet voivat ajaa nuoria syrjäytymisuhan alle.

Kasvatustieteiden maisteri Airi Hakkaraisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja ”Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 4.3.2016 klo 12, Agora AT100, Joensuun kampus.

Lue tiedote Itä-Suomen yliopiston sivuilta. >>

Tietoa oppimisvaikeuksista oppimisvaikeus.fi-sivustolta. >>


Sisältö päivitetty 01.06.2016