Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Nuorena aivokasvaimen sairastaneiden elämänlaatu vaihtelee suuresti, systemaattista jälkiseurantaa tarvitaan

Lapsena tai nuorena aikuisena aivokasvaimen sairastaneet kohtaavat useita ongelmia syövästä selviämisen jälkeenkin. Itse kasvaimeen ja sen hoitoihin liittyy haittavaikutuksia monen elinjärjestelmän alueella, ja näiden johdosta haasteita voi olla muun muassa ihmissuhteissa sekä arkisessa toimintakyvyssä.

Lääketieteen lisensiaatti Erika Gunn selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan tarkemmin näiden haittojen esiintymistä tarkoituksena mahdollistaa laadukas jälkiseuranta kyseiselle potilasryhmälle.

 

Hyvän elämänlaadun saavuttaminen on mahdollista

Lasten ja nuorten elämänlaatu aivokasvaimen sairastamisen jälkeen vaihtelee suuresti. Vaikka heillä esiintyy varsin runsaasti terveyshaittoja, on hyvän elämänlaadun saavuttaminen mahdollista, jos nuorille voidaan tarjota riittävästi apua liitännäissairauksiin ja kuntoutuksessa otetaan huomioon myös lapsen ja nuoren sosiaaliset tarpeet.

Aivokasvaimen lapsena sairastaneet pitkäaikaisselviytyjät kuvasivat rajoituksia muun muassa liikuntakyvyssään, aistitoiminnoissaan, puheessaan ja päivittäisissä toiminnoissaan. Toisaalta jopa puolet haastatelluista henkilöistä olivat kokeneet myös positiivisia asioita syövän sairastamiseen liittyen. Moni haastatelluista koki itsensä terveeksi.

– Potilaiden seurantakäynneillä on olennaista huomioida se, että jo paljosta selvinneillä potilailla heidän itsensä kokema käsitys terveydestä ja sairaudesta saattaa olla hyvin erilainen kuin aina terveenä eläneellä henkilöllä. Tämän vuoksi systemaattinen potilaan kaikki mahdolliset ongelmat huomioiva strukturoitu seurantatapa on olennaisen tärkeää, jotta apua henkilöille voidaan tarjota myös silloin, kun he ovat jo tottuneet pitämään tiettyjä pitkäaikaishaittoja osana tavanomaista elämää, Gunn painottaa.

Monet väitöskirjatutkimuksessa haastatelluista henkilöistä korostivat sosiaalisten suhteiden merkitystä elämänlaadulle. Useat olivatkin kokeneet sairauteensa liittyen vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Suurimmalla osalla nuorista oli lisäksi oppimisvaikeuksia.

Koko väitöstiedote Turun ylipiston sivulla

 


LL Erika Gunn esittää väitöskirjansa Health and quality of life after young age onset brain tumor julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 6.10.2017 kello 12.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017