Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Koulutusinterventio osana mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvitettiin, millaisena mielenterveyskuntoutujat ja mielenterveyspalveluita tarjoavien yksiköiden henkilökunnan jäsenet kokivat kuntoutujien kouluttautumisen. Tutkimuksessa kehitettiin käytännön teoria, jonka avulla kuntoutujien koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan entistä paremmin huomioida kuntoutujien kouluttautumista helpottavat tekijät.

Mielenterveyskuntoutujien koulutusvalmiutta helpottivat kuntoutumisvaiheen huomiointi koulutuksen ajoituksessa, hoitotasapaino, koulutuksen tavoitteellisuus, oppijan motivaatio ja tietoinen koulutukseen sitoutuminen. Koulutusvalmiutta taas vaikeuttivat yhteiskunnasta syrjäytyminen, sairauden ylivalta ja yhteiskunnan arvot ja asenteet.

Mielenterveyskuntoutuksen näkökulmasta kuntoutujien sisäisten voimavarojen vahvistaminen on tärkeää, sillä se edistää heidän koulutusvalmiuttaan ja koulutuksessa selviytymistään. Samoin ympäristö, joka tarjoaa kuntoutujille tukea ja mielenterveysalan ammattilaisten asiantuntemusta, on tärkeä tekijä kuntoutujien koulutusvalmiuden ja koulutuksessa selviytymisen tukemisessa.

Tulosten perusteella voidaan suositella koulutusta systemaattiseksi ja tavoitteelliseksi osaksi mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta. Myös yhteiskunnallisella ja organisatorisella tasolla on tärkeää mahdollistaa sellaiset puitteet, jotka helpottavat mielenterveyskuntoutujien kouluttautumista.

 

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017