Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Väitös: Autismikirjossa katsekontaktista tulee epämiellyttävä, jos katseen aiheuttama virittyminen ei vaimene

LL Miia Kaartisen väitöstutkimuksessa havaittiin, että autismikirjon lapsilla sosiaalisten taitojen vaikeudet ovat yhteydessä katsekontaktin aiheuttamaan autonomiseen virittymiseen.

Autismikirjon häiriöihin liittyy usein poikkeavaa katsekäyttäytymistä. Aiemmat tutkimukset ovat raportoineet, että katsekontakti saa aikaan poikkeavan voimakkaita autonomisen hermoston virittymisreaktioita autismikirjon henkilöillä.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että mitä vähemmän autonomiset virittymisreaktiot vaimenivat suoraa katsetta toistettaessa, sitä enemmän autismikirjon lapsilla oli vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. Tämä näkyi erityisesti kielen ja muun sosiaalisen kommunikaation käytön, eleiden käytön ja ei-kielellisen leikin sekä sosiaalisen ilmaisukyvyn alueilla.

Löydös viittaa siihen, että heikentynyt autonomisten virittymisreaktioiden vaimeneminen katsekontaktin aikana voi olla yksi niistä mekanismeista, jotka liittyvät epätyypilliseen sosiaaliseen käyttäytymiseen autismikirjon häiriöissä. On mahdollista, että autonomisten virittymisreaktioiden vaimentumattomuus katsekontaktin aikana voi johtaa katsekontaktin kokemiseen epämiellyttävänä, ja tämä voi puolestaan tuottaa epätyypillistä sosiaalista käyttäytymistä autismikirjon häiriöissä.

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta


LL Miia Kaartisen väitös Autonomic arousal to a direct gaze, cooperative behavior and reactive aggression among children with autism spectrum disorders : Associations with impairments in social skills (Autonomiset virittymisreaktiot suoraan katseeseen, yhteistyökäyttäytyminen ja hyökkäävä aggressiivisuus autismikirjon lapsilla) tarkastetaan Tampereen yliopistossa 25.8.2017.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017