Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vain harva maatalousyrittäjä on saanut työeläkekuntoutusta

Suurella osalla mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä maatalousyrittäjistä on työkykyä jäljellä ja halu palata työhön. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden maatalousyrittäjien työkyvyttömyyteen liittyviä taustatekijöitä.

Yli puolella tärkein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä perusteena oleva sairaus oli masennustila. Psyykkisen sairauden ohella 60 prosentilla oli jokin työkykyyn vaikuttava somaattinen sairaus, tavallisimmin tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Kaksi kolmasosaa oli siirtynyt määräaikaiselle kuntoutustuelle ja kolmasosa toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle. Osa-aikaisia työkyvyttömyysetuuksia sekä työeläkekuntoutusta oli käytetty vähän. Lomituspalvelu oli merkittävin tukimuoto, sitä oli käyttänyt 40 prosenttia.

Tiedote ja julkaisu Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.>>


Sisältö päivitetty 01.06.2016