Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uusi suositus työkyvyn heikkenemisen varhaiseen tunnistamiseen

Työntekijän toimintakyvyn heikentyminen olisi tunnistettava mahdollisimman aikaisin, jotta työkykyä tukevat toimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Uudessa suosituksessa esitellään mittareita ja menetelmiä työkyvyn heikkenemisen varhaiseen tunnistamiseen.

Suosituksen on julkaissut kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto TOIMIA, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi. Suositus on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle ja myös muille työkyvyn ylläpitoon osallistuville kuten esimiehille ja työntekijälle itselleen.

Työkyvyn tukeminen edellyttää neuvottelevaa ja kuntoutumista tukevaa otetta kaikilta työkyvyn ylläpitoon osallistuvilta tahoilta. Näitä ovat työterveyshuolto, muu terveydenhuolto, yrityksen johto, henkilöstöhallinto, esimiehet, luottamushenkilöt ja työntekijä itse.

Vaikka työterveyshuolto koordinoi, vastuu yksilön työkykyyn liittyvien havaintojen tekemisestä jakaantuu kaikille prosessiin osallistuville. Kuntoutuspalveluiden ja sosiaalipuolen toimijoiden rooli korostuu, kun mietitään jatkotoimenpiteitä työkyvyn tukemiseksi ja palauttamiseksi.

Tiedote Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla. >>

 


Sisältö päivitetty 29.09.2016