Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uusi e-julkaisu edistää lapsen merkityksellistä toimintaa kuntoutuksessa

Lapsen metkut. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa sopii kaikille lapsille ja nuorille, joilla on erityisiä tuen tarpeita.

Metkut on suunniteltu joustaviksi toimintatavoiksi, joita voi soveltaa käytännössä monella tapaa lapsi- ja perhelähtöisesti. Metkuja voi käyttää kertaluontoisesti tai edetä vaiheittain – ensisijaisesti lapsentahtisesti. Metkut vahvistavat lapsen osallistumista ja mahdollistavat voimavaralähtöisen, lapsen, perheen ja ammattilaisten yhteisen oppimisprosessin.

Lapsen hyvässä kuntoutuksessa metkuja käyttävät lapsi, perhe ja kuntoutuksen ammattilaiset yhdessä. Mukana voi olla muitakin lapselle tärkeitä ihmisiä.

 

Tutustu e-julkaisuun:

Lapsen metkut. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa

 


Lapsen metkut on kehitetty LOOK-hankkeessa. LOOK-hanke toteutui vuosina 2014–2017 Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyössä ja Kelan kehittämisrahoituksen tuella. 

LOOK-hankkeessa kehittämisympäristönä on ollut vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten kuntoutus, mutta kehitetyt toimintatavat soveltuvat kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille, heidän perheilleen ja moniammatilliseen ja -tahoiseen kuntoutukseen.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017