Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työolobarometri: Työelämänlaatu kehittynyt suotuisasti, kuitenkin yli puolet kokee työpaikallaan olevan kiusaamista

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010 työolobarometrin vastaajat odottavat keskimääräistä useammin työllisyystilanteen sekä oman työpaikan taloudellisen tilanteen paranevan kuin heikkenevän. Edellisvuosista poiketen myös hieman useampi ilmoitti oman työpaikan henkilöstömäärän kasvaneen kuin vähentyneen.

Lisäksi avoimuus työpaikoilla on lisääntynyt ja työntekijöiden tiedonsaanti on parantunut. Työntekijöitä kohdellaan myös entistä tasapuolisemmin. Työssä oppiminen on pysynyt vahvana ja koulutuspäivien määrä kasvanut edellisvuodesta.

Kuitenkin työpaikalla koettu henkinen väkivalta ja työpaikkakiusaaminen ovat pysyneet yleisinä. Yli puolet suomalaisista palkansaajista kokee työpaikallaan olevan kiusaamista tai henkistä väkivaltaa. Myös fyysisen väkivallan uhan kokeminen on lisääntynyt, vaikka työturvallisuutta onkin pyritty enenevässä määrin kehittämään. Viime vuosina kokemukset työn autonomisuudesta ovat heikentyneet.

Sosiaalisen median sekä sähköisten työtilojen ja pikaviestimien käyttö työssä on lisääntynyt selvästi aiemmista vuosista. Myös etätyön tekeminen on yleistynyt. Työolobarometrissa kysyttiin lisäksi ensimmäistä kertaa työtehtävien hoitamisesta vapaa-ajalla. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoo hoitavansa työasioitaan korvauksetta vapaa- ajalla viikoittain tai päivittäin.

Lisäksi tuoreen työolobarometrin loppuraportista käy ilmi, että 23 prosenttia suomalaisista työpaikoista voidaan luokitella ”superduuneiksi”, jotka jyräävät muut työpaikat kaikilla hyvän työelämän mittareilla. ”Ongelmatyöpaikkoja” on taas noin 13 prosenttia.

Lue lisää TEM’in sivuilta


Julkaisu
Työolobarometri – Syksy 2016. Työ – ja elinkeinoministeriön julkaisuja. TEM raportteja 34 /2017

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017