Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi.

Nämä tiedot käyvät ilmi juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin työnantajien halukkuutta palkata osatyökykyisiä henkilöitä.

Isojen ja pienten yritysten näkemyksissä eroja

Yritykset pitävät työn tuottavuuden kompensaatiota tärkeänä. Julkiset rahalliset tuet ovat selvästi suositumpi vaihtoehto kuin esimerkiksi työehtosopimuksia alemmat palkat, sillä työehtosopimusten mukaisia ansioita pidetään hyvänä keinona pitää yllä työmotivaatiota.

Isommissa yrityksissä työn hintaa oleellisemmaksi näyttäisi muodostuvan kompensaatiomahdollisuudet tilanteissa, joissa sairaseläkeriskit toteutuisivat. Pienet yritykset puolestaan korostavat palkkatuen merkitystä, mutta näissä suurin riski liittyy osatyökykyisen henkilön mahdollisiin sairauspoissaoloihin.

Lue koko uutinen STM:n sivuilta


Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa (TEM:n julkaisuja 42/2017)
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017