Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkittu tieto on arkitiedon jatke

Vaikuttava tutkimus tekee kuntoutuksesta parempaa ja tuo säästöjä. ”Käytäntölähtöinen tutkimuksemme tuottaa kuntoutukseen objektiivista tietoa ja uusia toimintamalleja. Tutkimuksen avulla saadaan varmuutta siihen, minkälainen kuntoutus vaikuttaa ja miten saadaan parempaa kuntoutusta aikaan. Tämä hyödyttää niin kansalaisia, ammattilaisia kuin päättäjiäkin”, kiteyttää Kuntoutussäätiön johtava tutkija Erja Poutiainen tutkimuksen tehtävän.

Johtava tutkija Erja Poutiainen

Kuntoutussäätiön tutkimuksen osaamisalueet ovat kestävä työ ja työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta, joilla tuetaan työhön ja arkeen kuntoutusta. Tutkimuksen avulla tuetaan myös kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista, vaikutetaan päätöksentekoon, autetaan ammattilaisia muutoksessa ja kasvatetaan kuntoutusosaamista.

Kuntoutussäätiö on tarkentanut käytäntölähtöisen tutkimuksensa painopisteitä. ”Uudet tutkimuslinjauksemme konkretisoivat, tiivistävät ja sanoittavat tutkimuksen. Olemme nyt entistä vahvemmin kuntoutusasiakaspinnan kanssa tekemisissä. Teemme entistä enemmän asiakaslähtöistä tiedonkeruuta, joka auttaa vaikuttavan kuntoutuksen ja kuntoutusmallien kehittämisessä”, kertoo Erja Poutiainen.

 

               ’Kuntoutuja-asiakkaan oma kokemus kertoo, mikä toimii

Kuntoutussäätiössä tehdään asiakaspintaan liittyvää tutkimusta, tutkitaan suoraan kuntoutuspalveluja ja kuntoutusketjujen toimivuutta. Näin asiakkaan saamat palvelut paranevat ja syntyy parempia ratkaisuja. ”Tutkimme kuntoutusta kolmella tasolla, yhteiskunnallisena ilmiönä, toimintamalleina ja käytäntöinä sekä asiakaskokemuksena. Tavoitteena on sekä vaikuttavuus että asiakkaan pääsy kohti parempaa arkea. Kuntoutuja-asiakkaan omaa kokemusta tutkimalla selviää, mikä toimii ja mikä ei. Siitä tiedetään, mitä pitää muuttaa”, jatkaa Erja.

Jotta tutkimuksesta olisi hyötyä, on tärkeää levittää tutkittua tietoa laajasti kaikkien käyttöön. ”Tiedotamme tutkimustuloksistamme tuoreeltaan, toimimme aktiivisesti somessa, koulutamme, luennoimme ja teemme tietoiskuja. Ja usein, kun tutkimme jonkin asiakasryhmän asioita, olemme suoraan yhteydessä ammattilaisiin ja muutamme yhdessä samalla prosesseja”, kertoo Erja.

 

’Moniosaaminen tuottaa entistä parempia kuntoutuspalveluja

Kuntoutussäätiön käytäntölähtöinen tutkimus on monitieteellistä ja monialaista. ”Kuntoutussäätiössä kuntoutusosaaminen yhdistyy yhteiskuntatieteisiin, sosiaalialaan tai käyttäytymistieteisiin. Tämä ainutlaatuinen vahvuutemme rikastaa tutkimusta. Olemme moniosaajia, jotka tekevät monimenetelmällistä määrällistä ja laadullista tutkimusta”, kiteyttää Erja.

Kuntoutussäätiön tutkijat ovat kansainvälisesti vahvasti verkottuneita. Kansainvälistä tietoa käytetään hyväksi ja tiedetään, mitä maailmalla jo tehdään. ”Olemme sekä Suomessa että kansainvälisesti vahva tutkimusorganisaatio esimerkiksi aikuisten oppimisvaikeuksien tutkimuksessa. Selvitämme tutkimushankkeissamme vaikuttavuutta, mutta myös omat tutkimushankkeemme vaikuttavat suoraan kuntoutuspalvelujen toteuttamiseen ja ovat auttaneet eri tahoja kehittämään entistä parempia kuntoutuspalveluja”, kertoo Erja.

”Rahoituksemme tulee monista kanavista. Tämä antaa mahdollisuuden tutkia asioita monista eri näkökulmista. Jatkossa pyrimme entistä enemmän monirahoitusmalleihin ja etsimme aktiivisesti uusia rahoitustahoja”, sanoo Erja Poutiainen.

 

Tutustu Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteisiin (pp esitys)

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017