Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus: Ravitsemuskuntoutuksen laatu tulisi varmistaa

Se mitä lautaselleen laittaa on oleellista kuntoutuksessa. Kuntoutuslaitoksissa tulisi olla ravitsemusterapeutti, joka vastaa ravitsemusneuvonnan ja ruokatarjonnan laadusta, tutkijat ehdottavat.

Ruoka kuntouttaa

Ravitsemuskuntoutuksella on erityisen tärkeä merkitys ravitsemukseen liittyvien sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Sillä voidaan vaikuttaa myönteisesti myös kuntoutujien toiminta- ja työkykyyn sekä elämänlaatuun.

Ravitsemuskuntoutuksessa yhdistyy ravitsemusneuvonta ja ruokatarjonta.Tutkijoiden mukaan on kuitenkin ilmeistä, että ravitsemuksen merkitystä tärkeänä osana kuntoutusta ei tunnisteta riittävän hyvin.

Miten ravitsemuskuntoutus toteutetaan eri kuntoutuslaitoksissa?

Ravitsemusneuvontaa annettiin 45 laitoksessa 50:stä. Neuvontaa antoi yleisimmin laillistettu ravitsemusterapeutti (80 %), mutta myös muiden ammattiryhmien edustajat, kuten terveyden- ja sairaanhoitajat sekä lääkärit.

Neuvonnan tärkeimmiksi aihepiireiksi nousivat:
– terveellinen ravitsemus yleensä,
– painonhallinta,
– säännöllinen ateriarytmi,
– kuidun riittävä saanti sekä rasvojen laatu ja määrä.

Ateriatarjonta vastasi hyvin tai melko hyvin annettua ravitsemusneuvontaa lähes kaikissa laitoksissa. Terveellisen aterian koostaminen havainnollistettiin lautasmallin avulla joka neljännessä laitoksessa.
/files/images/vrn/2014/lautasmalli_teksteilla.jpg : 12Kb Lautasmalli tulisi olla esillä laitoksissa esimerkkinä terveellisestä ateriasta.

Ravitsemusneuvonnan ja ruokatarjonnan laatu taattava

Ravitsemuskuntoutuksen kehittämisehdotuksissa painotettiin ravitsemusneuvonnan ja ruokatarjonnan laadun varmistamista sekä joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä.

Tulosten perusteella tutkijat esittävät: Jokaisessa kuntoutuslaitoksessa tulisi olla laillistettu ravitsemusterapeutti, joka vastaa siitä, että ravitsemusneuvonta ja ruokatarjonta ovat ravitsemussuositusten mukaisia.

Ruokatarjontaa tulisi kohentaa erityisesti parantamalla rasvojen laatua ja vähentämällä suolan käyttöä ruokien valmistuksessa. Ravitsemuskuntoutusta koskevia standardeja tulisi tarkentaa ja ravitsemuskuntoutus tulisi ottaa Kelan auditoinnin piiriin.

Tutkimuksen erityiskohteiksi valittiin seitsemän erityyppistä kuntoutuskurssia. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Se lähettiin 55 kuntoutuslaitokseen, joissa toteutetaan Kelan järjestämiä kuntoutuskursseja. Vastaukset saatiin 50 (91 %) laitoksesta.

Lähde

Hakala P, Toikka T, Paturi M ja Autti-Rämö, I: Ravitsemuskuntoutuksen toteutuminen Kelan järjestämillä kuntoutuskursseilla. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 135.


Sisältö päivitetty 01.06.2016