Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus: Ikääntyvien yksinäisyys ja epävirallisen avun puute kulkevat käsi kädessä

Yli 65-vuotiaista naisista 13 % ja miehistä 11 % kokee itsensä usein tai jatkuvasti yksinäiseksi, Kuntoutussäätiön tutkimuksesta selviää.

Epävirallisilta tahoilta, kuten sukulaisilta tai ystäviltä saatavan avun puutteesta kärsii naisista noin seitsemän ja miehistä noin kuusi prosenttia, mutta avun puute on selvästi yleisempää esimerkiksi naimattomilla. Yksinäisiksi itsensä kokevilla on usein myös puutetta epävirallisesta avusta ja vaikka kyse on kahdesta eri ilmiöstä, ovat ne usein yhteydessä toisiinsa.

Kuntoutussäätiö toteutti tutkimuksen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Aineistona käytettiin THL:n toteuttamaa Alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimusta (ATH).

Lue tiedote Kuntoutussäätiön sivuilta. >>


Sisältö päivitetty 26.05.2017