Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tuo­re väi­tös tu­kee mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä

Mitä suurempi sairaanhoitopiirin väestöpohjan koko, sitä monipuolisemmin erilaisia mielenterveys- ja päihdetyöpalveluita siellä on saatavilla.

Tämä käy ilmi terveystieteiden maisteri Taina Ala-Nikkolan väitöskirjasta, jossa selvitettiin mielenterveyspalveluiden rakennetta Etelä-Suomen sairaanhoitopiirien alueella.

– Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat monimuotoisia tilanteita, joissa yksilön kokonaistilanne vaikuttaa hoidon tarpeeseen. Mitä enemmän erilaisia hoitovaihtoehtoja on tarjolla, sitä paremmin voidaan vastata yksilöllisesti potilaan hoitotarpeisiin ja valita tilanteenmukainen hyvä hoito, Ala-Nikkola tarkentaa.

 

Ala-Nikkolan mukaan avohoitoon panostaminen säästää kustannuksia ja nostaa potilaan elämänlaatua. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on yhteinen tahtotila avohoidon lisäämiseksi.  Ala-Nikkola kuitenkin painottaa, että se ei tarkoita, etteikö sairaalasijoja tulisi olla riittävästi saatavilla vakavista mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville.

– Tutkimuksen tulokset rohkaisevat siihen, että hoitoa kannattaa koordinoida keskitetysti. Palvelut voidaan siitä huolimatta tuoda lähelle potilasta ja miettiä työnjakoa, joka korostaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä lähipalveluissa ja häiriöiden hoitoa keskitetysti isommissa erikoissairaanhoidon yksiköissä, Ala-Nikkola sanoo.

Lue koko tiedote Helsingin yliopiston sivuilta

TtM Taina Ala-Nikkola väittelee 14.10.2017 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Mielenterveyspalveluiden rakenne ja siihen vaikuttavat tekijät Etelä-Suomen sairaanhoitopiirien alueella”.

 


Aiheeseen liittyen

Anna Alanko selvitti väitöstutkimuksessaan (22.9.2017), millaisin keinoin ja perustein mielenterveyden hoitoa on Suomessa kehitetty 1960-luvun puolivälistä nykypäivään.

Tutkimuksen mukaan mielenterveyden hoitoa kohentamaan pyrkineet hankkeet ovat  päätyneet tekemään samankaltaisia ehdotuksia, kuten psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen, avohoidon lisääminen ja mielenterveyskuntoutujien työnteon lisääminen.

Anna Alanko: Improving mental health care. Finnish mental health policy rationale in the era of dehospitalisation.(Mielenterveystyötä parantamassa. Suomalaisen mielenterveyspolitiikan perustelut sairaalahoidon vähentämisen aikakaudella.)

 

Lue lisää Kuntoutusportin uutisesta

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017