Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Terveyspalvelujen tasa-arvoinen käyttö ei toteudu kaikilta osin Suomessa

Sosioekonomiset erot avoterveydenhuollon palvelujen käytössä ovat selvät. Suurituloiset käyttävät palveluja pienituloisia enemmän kuin palvelujen tarve eli sairastavuus otetaan huomioon. Erot muodostuvat pääosin yksityislääkäripalvelujen ja työterveyspalvelujen käytön eroista.

Lääkäripalveluissa näyttää kuitenkin tapahtuneen jonkin verran muutosta tuloneutraalimpaan suuntaan. Vaikka sairaalapalvelujen käyttö jakautuu samansuuntaisesti kuin sairastavuus, hoidon sisällössä on kuitenkin tuloryhmittäisiä eroja.

Tulokset käyvät ilmi uudesta katsauksesta, jossa tarkastellaan sosioekonomisia eroja somaattisten terveyspalvelujen saatavuudessa parin viime vuosikymmenen aikana.

Lue lisää THL:n sivuilta

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017