Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Talousarvioehdotus 2018: kuntoutusrahaa ehdotetaan korotettavaksi

STM:n talousarvioehdotuksessa esitetään nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettavaksi. Tavoitteena on osatyökykyisten työllisyyden edistäminen ja kannustinloukkujen purkaminen.

Vähimmäismääräisen sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää nostettaisiin siten, että päiväraha olisi nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Tämä selkeyttää toimeentulotukien hakemista.

Työllisyyttä pyritään parantamaan lyhentämäään työllisyyden kestoa mm.  työttömien aktiivimallilla, jonka tarkoituksena on kannustaa työttömiä työhön ja osallistumaan työllisyyttä edistäviin palveluihin myös lyhyeksi ajaksi.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. STM ehdottaa lautakunnalle 1,4 miljoonan euron lisämäärärahaa valitusmäärien kasvun johdosta.

Osana terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa Kansallisen neurotutkimuskeskuksen perustamisen valmisteluun 0,9 miljoonaa euroa.

Lue lisää STM:n sivuilta

 


Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa eduskunnalle, että ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2018 noin 14,95 miljardia euroa. Se on noin 353 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoista käytetään eläkemenoihin 31 prosenttia, perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen 28 prosenttia sekä työttömyysturvaan 18 prosenttia. Sairausvakuutuksen osuus määrärahoista on 14 prosenttia.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017