Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sote-valmistelu: Maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa

Hallituksen reformiministerityöryhmä on puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Sote-uudistuksen projektiryhmä julkaisi linjaukset 22. toukokuuta.

Reformiministerityöryhmässä on sovittu, että järjestötoimijoiden roolin selkeyttämiseksi sote-järjestämislakiin lisätään eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntien yleinen yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa.

”Hyvä että maakunnille on tulossa velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Velvoitteen lisäksi pitää löytyä aito tahto ja synergia maakuntien ja järjestöjen välille – halu rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia, osallisuutta ja kuntoutumista yhdessä”, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen sanoo.

Järjestöt puolestaan velvoitetaan eriyttämään yleishyödyllinen, julkisia avustuksia saava toiminta palvelutoiminnasta toiseen yhdistykseen, säätiöön tai osakeyhtiöön. Julkista avustusta voi saada vain yleishyödylliseen toimintaan.

Uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöt voivat toimia toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöjen vaikuttamistyö on huomioitu sote-valmistelun edetessä mm. STM:n asettaman kuntoutusta uudistavan komitean kuulemistilaisuudessa 9.5.2017. SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) osallistui tilaisuuteen omalla kannanotollaan moniammatillisen kuntoutuksen turvaamiseksi sotessa ja maakunnissa. Kannanoton allekirjoitti verkoston 40 järjestöedustajaa.

Lue asiasta lisää sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017