Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sosiaalibarometri 2015: Eriarvoisuus kasvussa

Sosiaalibarometrin vastaajista lähes neljä viidestä pitää hyvinvoinnin kokonaistilannetta alueellaan melko hyvänä tai hyvänä lamasta huolimatta. Vuoden 2013 jälkeen näkemykset hyvinvoinnista ovat kääntyneet loivaan laskuun.

Samaan aikaan valtaosa vastaajista katsoo kuitenkin eriarvoisuuden kasvaneen koko maassa ja omalla alueellaan. Kaikista vastaajatahoista 73 prosenttia arvioi maan hallituksen epäonnistuneen kärkitavoitteensa, köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisessä.

Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista neljä viidestä peräänkuuluttaa keskusjohtoisuuden lisäämistä yhdenvertaisuuden edellytyksenä. Nyt kaatuneen Sote-mallin vaikutusta moniin sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin sosiaali- ja terveysjohtajat arvioivat kriittisesti.

Työttömyys suurin uhka hyvinvoinnille

Sosiaali- ja terveysjohtajien mukaan työttömyys uhkaa eniten ihmisten hyvinvointia. Pitkittyessään se vaikeuttaa toimeentuloa ja johtaa pahimmillaan näköalattomuuteen. Sosiaali- ja terveysjohtajat näkevät pitkäaikaistyöttömyyden kasvun arjessaan. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi näyttää heistä viime vuosina heikentyneen. TE-toimistojen johtajistakin yli 90 prosenttia arvioi pitkäaikaistyöttömyyden alueellaan vakavaksi, kasvavaksi ongelmaksi.

TE-toimistojen palveluita uudistettiin vuoden 2013 alusta. Palveluista vastaavat johtajat arvioivat, ettei uudistus ole hyödyttänyt vaikeimmin työllistyviä – heidän tarvitsemansa henkilökohtainen asiakaspalvelu on sen sijaan heikentynyt.

Työllisyyspolitiikka nähdään yhdeksi tehokkaimmista eriarvoisuuden vähentämiskeinoista – ilman työllisyyden kasvua eivät erilaiset organisaatiouudistukset auta. Työllistymistä estävät mm. yritysten haluttomuus palkata vaikeasti työllistyviä taloudellisista syistä. Kohtalaisen paljon vaikuttavat kuntoutuspalvelujen tai -määrärahojen puute sekä työnhakijoiden huonokuntoisuus.

Lastensuojelu on muutakin kuin epäkohtia

Vaikka lastensuojelu on julkisessa keskustelussa esillä lähes ainoastaan epäkohtien kautta, sosiaali- ja terveysjohtajat arvioivat tilannetta melko myönteisesti ja uuden lastensuojelulain arvioidaan parantavan tilannetta entisestään.

Huolestuttavaa on toki se, että ne, joiden mielestä asiat ovat nyt huonosti, eivät juuri näe lakimuutoksenkaan tilannetta parantavan.

Sosiaalibarometrin johtopäätöksiä

– Hyvinvointi edellyttää riittävää perusturvaa ja työllistymismahdollisuuksia.

– Laaja keinovalikoima tulisi ottaa käyttöön työttömyyden vähentämiseksi.

– Sote-uudistuksella tulisi taata laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti kaikkien saataville.

– Päätösten vaikutuksia lapsiin on arvioitava systemaattisesti.

Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin ja palvelujärjen tilaa Suomessa

Sosiaalibarometri 2015 kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen sekä palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia kuntien sosiaali- ja terveystoimen, Kelan toimistojen ja TE-toimistojen johdon arvioimana.

Kyselyn vastaukset on kerätty loppuvuodesta 2014. Jo 25:s Sosiaalibarometri kertoo myös, miten paikallisesti sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat johtajat arvioivat kaatuneen sote-uudistuksen vaikutuksia.

Lähde

Tyyne Hakkarainen, Pia Londén ja Juha Peltosalmi: Sosiaalibarometri 2015. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki, Soste 2015.


Sisältö päivitetty 01.06.2016