Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Perhekuntoutuksessa tärkeää tukea vanhempien jaksamista

Lasten kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) ja autismikirjon häiriöihin, voi liittyä lapsen itsetunnon, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia. Nämä ongelmat ovat usein yhteydessä huoltajien psyykkiseen kuormittuneisuuteen sekä lapsen ja huoltajan keskinäisen vuorovaikutuksen haasteisiin.

Huoltajien psyykkinen kuormittuneisuus ja kielteiset vanhemmuustyylit saattavat puolestaan ylläpitää lapsen oireilua. Perhelähtöisessä kuntoutuksessa avainasemassa onkin lapsen sosiaalisen toimintakyvyn ja huoltajien hyvinvoinnin tukeminen.

Kelan tutkimus tarkasteli Kelan kehittämään monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjattujen lasten ja lasten huoltajien kuntoutustoiveita perhekuntoutuksen alkaessa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 124 kuntoutuksen aloittanutta perhettä, joiden lapsilla oli diagnosoitu erityyppisiä kehityksellisiä häiriöitä. Yleisin oli lapsen ADHD.

Lue lisää Kelan sivuilta


Sisältö päivitetty 20.12.2017