Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa

Hankekokonaisuuden tavoitteena oli kansallisesti yhdenmukainen arviointimenetelmien käyttö CP-oireiston hoidossa ja kuntoutuksessa. Hankekokonaisuus keskittyi CP-oireistoon, mutta samaa toimintamallia voidaan käyttää myös muiden sairauksien, oireyhtymien sekä vammojen arviointikäytäntöjen yhdenmukaistamiseen.

Raportissa kuvataan hankekokonaisuus, joka käynnistyi havaituista toimintakäytäntöjen eroista toimintakyvyn arvion, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa lapsilla, joilla on CP-oireyhtymä. Hankkeen aikana tunnistettiin, pilotoitiin sekä siirrettiin kansalliseen käyttöön yhtenäiset, kliiniseen työhön soveltuvat muutosherkät toimintakyvyn arviointimenetelmät.

Yhtenäiseen arviointikäytäntöön on mahdollista päästä, mutta muutoksen toteutus on pitkällinen prosessi, jossa on jatkuvasti huomioitava niin muutosta fasilitoivat kuin estävätkin tekijät. Hankekokonaisuus osoitti myös, että toimintakyvyn arviointimenetelmiä ei tule valita käytännön toimijoita kuulematta ja ilman että menetelmien kliininen käytettävyys ja merkitys varmistetaan.


Autti-Rämö I, Haataja L, Mäenpää H, Kiviranta T. (2017)  Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Esimerkkinä CP-oireisto. Kela työpapereita 115.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017