Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminta muutoksessa

Kolmannen sektorin hybridisaatiolla viitataan kehitykseen, jossa järjestötoimintaan omaksutaan enenevässä määrin julkisen ja yrityssektorin periaatteita esimerkiksi ostopalvelutuotantoon osallistumisen ja palkatun ammattihenkilökunnan lisäämisen kautta. Kehitys näkyy ostopalveluja tuottavissa ja työntekijöitä palkanneissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä mm. vapaaehtoistoiminnan merkityksen vähenemisenä.

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) järjestökyselyyn. Kyselyyn vastasi 87 päihde- ja 100 mielenterveysyhdistystä keväällä 2016. Tutkimuksen mukaan valtaosa paikallisista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä toimi joko ilman palkattuja työntekijöitä tai oli ns. pintapuolisia hybridejä, joissa työntekijöiden määrä suhteessa vapaaehtoistoimijoihin on vähäinen. Työntekijöillä on paikallisyhdistyksissä kuitenkin tärkeä merkitys vapaaehtoistyön organisoijina ja tukijoina.

Tutkijoiden mukaan päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä on syytä säilyttää monipuoliset vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuudet, jotta kohderyhmän näkemykset pääsevät riittävästi esille. Kyse on myös uskottavuudesta ja luottamuksesta, jota vertaisuus ja vapaaehtoisuus tuovat järjestöjen toimintaan.

 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima, STEA:n rahoittama, kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2017): Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017.

 

Lue lisää MIPA-tutkimusohjelmasta

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017