Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Projektiluonteisuus päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välisen yhteistyön haasteena

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio ja sote-uudistus johtavat merkittäviin muutoksiin palvelujärjestelmässä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA) toteutettiin keväällä järjestökysely, jossa selvitettiin järjestöjen väliseen yhteistyöhön liittyviä tarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia. Siinä myös tarkasteltiin päihde- ja mielenterveystyön yhteisiä rajapintoja järjestöjen toiminnassa. Kyselyyn vastasi 187 paikallista päihde- ja mielenterveysyhdistystä ja 28 valtakunnallista järjestöä.

”Projektiluonteisuus vaikeuttaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välistä yhteistyötä. Tarvitaan pysyvämpiä, pitkäjänteisen työn mahdollistavia rakenteita.”
– tutkija Sari Jurvansuu / EHYT ry

Kyselyn mukaan etenkin valtakunnallisissa järjestöissä koettiin tarvetta pysyvämmille rakenteille, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen yhteistyön. Ostopalveluja tuottavissa yhdistyksissä koettiin enemmän tarvetta yhteistyöhön kuin vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen painottuvissa yhdistyksissä. Yhteistyötä vaikeuttavat resurssien puute ja yhteistyön projektiluonteisuus sekä erityisesti pienillä paikkakunnilla yhteistyökumppanien puute.

”Päihde- ja mielenterveysongelmat esiintyvät lisääntyvässä määrin yhdessä. Joka toinen paikallisyhdistys etsii keinoja vastata nykyistä paremmin päihde- ja mielenterveysongelmien yhteisesiintyvyyteen liittyviin tarpeisiin.”
– tutkija Sari Jurvansuu / EHYT ry

Puolet kyselyyn vastaajista piti päihde- ja mielenterveysongelmien yhteisesiintyvyyttä merkittävänä ongelmana toiminnan kohderyhmässään. Kolmannes vastanneista yhdistyksistä järjestää toimintaa, jossa yhdistyvät päihde- ja mielenterveystyö. Yhteisesiintyvyyteen liittyviin tarpeisiin haluttiinkin pystyä vastaamaan paremmin.

Muun muassa järjestökyselyn tuloksia esitellään Mielenterveysmessujen osana järjestettävässä Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa – vai onko? -seminaarissa tiistaina 22.11.2016 klo 9.15-12. Päihde- ja mielenterveysyhteistyötä tarkastellaan niin järjestötyön, järjestöjen toiminnallaan tavoittamien ihmisten kuin kokemusasiantuntijuuden näkökulmista. Seminaariin on vapaa pääsy messulipun ostaneille.

Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa – vai onko? -seminaarin ohjelma >>

 

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (2015 – 2018) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Lisätietoa MIPA-hankkeesta >> 


Sisältö päivitetty 01.11.2016