Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Osallistumistulo voisi ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuorten palveluita ja etuuksia on uudistettava heidän tarpeidensa ehdoilla, Kelan tutkijat kirjoittavat blogissaan. Koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli NEET-nuorten määrä on Suomessa lisääntynyt huolestuttavasti. Kela tekee tuoreessa selvityksessään ehdotuksia syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi.

Työelämästä syrjäytymisen syyt ovat moninaisia. Toisin kuin julkisessa keskustelussa usein väitetään, kysymys ei ole nuorten laiskuudesta tai saamattomuudesta, tutkijat kirjoittavat. Työllistymisen näkökulmasta vaikeassa tilanteessa ovat esimerkiksi nuoret, joiden opiskelu- tai työkyky on alentunut. Eurofoundin (2016) raportin mukaan Suomessa NEET-statuksen taustalla on 18 prosentilla sairaus tai vamma.

Nuorten osallisuuden edistäminen vaatii palveluiden uudistamista ja etuuksia, jotka toteutetaan nuorten tarpeiden ja haasteiden ehdoilla. Se edellyttää tutkijoiden mukaan monialaista yhteistyötä sekä palveluiden ja etuuksien yhteensovittamista.

Tutkijat ehdottavat myös alle 25-vuotiaille nuorille suunnattua osallistumistuloa, joka voisi ehkäistä syrjäytymistä. Osallistumistuloa maksettaisiin eri tasoilla: perustasolla tuen taso määräytyisi perustoimeentulotuen mukaan ja aktiivitasolla nykyisen työmarkkinatuen tason mukaan. Osallistumistuloon liittyy velvoittavaa toimintaa ja tukipalveluita eli nuorten osallistumispalveluita, jotka kannustavat nuoria opiskeluun ja työhön.

Lue Kelan Tutkimusblogi


Tutustu julkaisuun

Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. 
Heikki Hiilamo, Anne Määttä, Karoliina Koskenvuo, Jussi Pyykkönen, Tapio Räsänen, Sanna Aaltonen

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017