Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Löydä sopeutumisvalmennuskurssit: Kuntoutusportti kokoaa STEA:n sopeutumisvalmennuskurssit

Kuntoutuskursseja on ollut vaikea löytää

Heli Laitinen kirjoitti Helsingin Sanomien Mielipiteessä (18.8.), että omaiset eivät riittävästi tiedä kuntoutuskursseista, joihin heillä on oikeus ja jotka auttavat jaksamaan omaishoidon arjessa.

”KELA on luonut erinomaiselta kuulostavan palvelun muistisairaiden kuntouttamiseen. Ohjattu viikko kuntoutuslaitoksessa puolison tai muun omaisen kanssa vaikuttaa juuri siltä, mitä kyseinen ryhmä toivoo: opastusta tulevan varalle yhdessä vertaisten kanssa.

Mutta, mutta. Maksuttomalle, Kelan kustantamalle kurssille entiseen Siuntion kylpylään ei ollutkaan tulossa riittävästi ihmisiä, ja kurssi peruutettiin. Olemme nyt varanneet ajan myöhemmin järjestettävälle kurssille, mutta silläkään listalla ei meidän lisäksemme näytä olevan muita. Pelkään pahoin, että tämäkin kurssi joudutaan peruuttamaan.” -Heli Laitinen

Kelan etuuspäällikkö Tuula Ahlgren ja vastaava suunnittelija Merja Niemi vastasivat Helsingin Sanomissa 28.9.2017 sanoen, että valitettavasti tiedossa ei ole yhtä selittävää tekijää sille, miksi osa kursseista täyttyy nopeasti ja osaan ei tule lainkaan osallistujia.

”Kela seuraa, miten kuntoutuskurssit täyttyvät ja tekee markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseksi jatkuvaa yhteistyötä eri palveluntuottajien, terveydenhuollon sekä järjestöjen kanssa.”

STEA:n sopeutumisvalmennuskurssit Kuntoutusportista

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestää pääasiassa Kela ja STEA:n rahoittamana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöt.

Edellä esitetty löytyvyyden ongelma koskee Kelan kurssien lisäksi useita muita kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssien tiedot ovat nyt hajautettuina mm. lukuisien eri  järjestöjen sivuilla, mikä vaikeuttaa niiden löytämistä.

Tiedon puutteen vuoksi monet kurssit jäävät täyttymättä ja kursseja tarvitsevat ja niihin oikeutetut eivät saa tarvitsemaansa apua. Myös kurssien järjestäjille koituu menetyksiä, kun valmistellut kurssit joudutaan perumaan.

Kuntoutusportti kokoaa STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) sopeutumisvalmennuskurssit. Edistämme näin kurssien löytymistä ja niiden käyttöä. Tiedot kootaan Kuntoutusportin SOPE-tietokantaan.


Sopeutumisvalmennus on kuntoutuksen lakisääteinen palvelumuoto, jonka tavoitteena on tukea vammaista henkilöä ja hänen lähiyhteisöään vammaisuuden tai sairauden aiheuttamissa elämänhallinnan ongelmatilanteissa. 

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen tai sairaan henkilön toimintakyvyn edistäminen ja siihen kuuluu vammaisen/sairaan henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Lue lisää THL:n sivuilta

Tutustu Kelan kuntoutuskurssitarjontaan

 


Sisältö päivitetty 15.02.2018