Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lapin yliopisto tutkii lappilaisnuorten osallisuutta ja kuntoutusta

Tutkimus kohdentuu 18–25-vuotiaisiin paljon tukea tarvitseviin lappilaisiin nuoriin. Nuorten osallisuutta lähestytään sekä nuorten omina kokemuksina että ammattilaisten tulkitsemana. Hankkeessa haastatellaan nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä eri alojen työntekijöitä.

Tutkimushankkeessa paneudutaan ajankohtaisiin keskusteluihin nuorten syrjäytymisriskeistä ja asiakkaiden osallisuuden vahvistamisesta palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoa tuotetaan nuorten osallisuudesta sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaina nuorten ja palveluntuottajien näkökulmasta Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Hankkeessa tutkitaan myös kuntien nuorille suunnatun palveluverkoston ja moniammatillisen yhteistyön toimivuutta ja paikallisia kehittämistarpeita.

Kelan tutkimusosasto on myöntänyt Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle tutkimusrahoituksen. Puolitoistavuotisen tutkimushankkeen kokonaisrahoitus on noin 110 000 euroa. Tutkimushanketta vetää sosiaalityön professori Merja Laitinen, ja hankkeessa ovat mukana yliopistonlehtori Jari Lindh ja professori Sanna Väyrynen.

Tiedote Lapin yliopiston verkkosivuilla. >>


Sisältö päivitetty 01.06.2016