Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kysely: Kuntoutusporttia suosittelee 80 prosenttia käyttäjistä, mutta uudistuksia kaivataan

86 prosenttia Kuntoutusportin käyttäjäkyselyyn vastanneista uskoo, että kuntoutustietoa tarvitsevat hyötyvät Kuntoutusportista. Uudistuksia kuitenkin kaivattiin niin sisältöön kuin ulkoasuunkin. Tuloksia hyödynnetään Kuntoutusportin uudistustyössä, joka käynnistyi toukokuussa.

Hyödyllistä ja ajankohtaista

Peräti 86 prosenttia oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuntoutustietoa tarvitsevat hyötyvät Kuntoutusportista. 80 prosenttia suosittelisi mielellään Kuntoutusporttia kuntoutustietoa tarvitsevalle.

Vastaajista 81 % piti Kuntoutusportissa olevaa tietoa ajankohtaisena. Ainoastaan 2 % oli eri mieltä. 77 % katsoi, että Kuntoutusportista on hyötyä työssä, opinnoissa tai kuntoutumisessa.

Käyttäjät kommentoivat seuraavasti:
”Tärkeä kanava.”
”Erittäin hyödyllisiä opinnoissa; selkeitä tekstejä tiivistetysti.”
”Kuntoutusportin uutiskirjeestä näkee hyvin ajankohtaiset kuntoutusasiat ja mielenkiintoiset tulee luettua. Myös ajankohtaiset koulutukset ovat hyvä juttu.”

Kuntoutusportin luetuimmat sivut vuonna 2014:

1.    Pääsivu
2.    Lainsäädäntö
3.    Kuntoutussuunnitelma
4.    Yleistä kuntoutuksesta
5.    Kuntoutusmuotoja
6.    Kuntoutusjärjestelmä
7.    Tietopankin perushaku
8.    Lääkinnällinen kuntoutus
9.    Sosiaalinen kuntoutus
10.    Kuntoutuslaitokset

Sisältöä ja ulkoasua elävämmäksi

Myönteisistä luvuista huolimatta käyttäjät ideoivat ja peräänkuuluttivat uudistuksia. Erityisesti kuntoutujien kokemuksia ja näkökulmaa haluttiin mukaan sekä heille suunnattua tietoa:

”Toivoisin kuntoutujan kokemusta ei niinkään yhteiskunnan hyötynäkökulmaa.”
”Eri kuntoutujien kuntoutumiseen liittyviä arjen tarinoita oheen kerrottuna tai videoklipein.”
”Itse kaipaan sairastuneena kuntoutusasioita.”

Uudistusehdotuksia kirvoitti sisällön elävöittäminen, käytännönläheistäminen ja tiivistäminen. Uutiskirjeen toivottiin ilmestyvän useammin.

Kuntoutusportin nuivaksi koettuun ulkoasuun toivottiin väriä ja lukijaystävällisyyttä. Esteettömyyttä ja selkeyttä ei kuitenkaan saisi unohtaa. Käyttäjät toivoivat myös lisää markkinointia, pohjoismaista vertailua ja kansainvälisyyttä.

Joistakin aiheista ja ammattiryhmistä toivottiin lisää tietoa ja artikkeleja, kuten sosiaalisesta kuntoutuksesta ja kuntoutusohjaajista.

Opiskelijat ja ammattilaiset aktiivikäyttäjiä

35 % vastanneista oli kuullut Kuntoutusportista ensimmäistä kertaa opiskelupaikassaan. Käyttäjien keski-ikä onkin laskenut viime vuosina.

Kaksi kolmasosaa käyttäjistä työskenteli kuntoutuksen alalla (61 %). Puolella työhön kuului tutkimus- ja kehittämistyötä. Naiset muodostivat selkeän enemmistön käyttäjistä (88 %), mikä kuvastanee kuntoutusalan – ja laajemmin sosiaali- ja terveysalan – sukupuolijakoa.

Kuntoutujien ja entisten kuntoutujien määrä käyttäjistä on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna (13 %), mutta on silti pieni verrattuna ammattilaisiin. Kuntoutusportti näyttääkin olevan edelleen ammattilaisten ja yhä enenevässä määrin opiskelijoiden työväline.

Uutiset edelleen suosituimpia

Kuntoutusportin ajankohtaista palsta oli kyselyn mukaan edelleen sen suosituin palvelu, kuten edellisinäkin vuosina. Toisella paikalla pysytteli uutiskirje ja kolmannelle paikalle kohosi etusivun artikkeli. Myös yläpalkin sisältöjen suosio kohosi, mikä saattoi johtua uuden kuntoutumuotoja osion avaamisesta.

Kuntoutusportissa parasta oli käyttäjien mukaan:

  • Ajankohtaisuus
  • Selkeys ja helppokäyttöisyys
  • Luotettavuus ja laajuus
  • Kuntoutustiedon kokoaminen

Käyttäjien määrä on noussut viime vuosina. Kun vuotta 2014 vertaa vuoteen 2013, kasvoi yksilöityjen käyttäjien määrä 37 %. Kävijämäärän kasvun huippuvuosi oli 2013, jolloin kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 46 %.

Vastaajien kesken arvottiin Lippupalvelun lahjakortti, jonka voitti Saksassa asuva Laura Koivula. Onnea voittajalle ja kiitos kaikille vastanneille!

Huhti- ja toukokuussa 2015 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 97 henkilöä.

Teksti
Anni Reuter
Kirjoittaja on Kuntoutusportin suunnittelija, joka toteutti käyttäjäkyselyn ja -analyysit.


Sisältö päivitetty 01.06.2016