Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutusverkoston tapaamisessa esillä kuntoutus maakuntien sotevalmistelussa

 

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen toivotti 21.9. Kuntoutusverkoston osallistujat tervetulleiksi Kuntoutussäätiöön ja nosti puheenvuorossaan esiin ajankohtaista vaikuttamistyöstä.

Oikeus kuntoutumiseen, ei ainoastaan kuntoutukseen, on tärkeää. Tämä koskee paitsi kuntoutujia, niin myös heidän lähipiiriään, joka on usein tärkeässä roolissa kuntoutumisen edistämisessä. Tämä on yksi järjestöjen työn painopistealueista.

Kuntoutuksen koulutus- ja kehittämistyössä nykyistä laajempi yhteistyö tuo synenergiaetuja. Opistot, yliopistot ja tutkimuslaitokset voisivat tehdä enemmän yhteisprojekteja. Kuntoutussäätiössä tätä on toteutettu mm. JAMK-ammattikorkeakoulun ja Kuntoutussäätiön yhteistyöprojekteissa.

Kuntoutuksen uudistamiskomitean loppuraportti valmistuu tänä syksynä ja järjestöt ovat tuoneet omat näkökohtansa esiin. On tärkeää, että järjestönäkökulma näkyy kuntoutuksen uudistuskomitean mietinnössä ja asiakkaan rooli on vahvasti mukana koko kuntoutuksen ketjussa.

Kuitunen_Ajankohtaista kuntoutuksesta

 

Kokeilukulttuuri osaksi järjestöjen toimintaa

Työhön kuntoutumisen kokeiluja esitteli johtaja Riikka Shemeikka. Kuntoutussäätiössä on otettu käyttöön uudenmuotoista pajatoimintaa työhön kuntoutumisen tueksi.

Tutkimus- ja digipaja, Ravintola- ja elämyspaja sekä Kiinteistö- ja viherpaja ovat mahdollistaneet kuntoutujille toiminnan aidossa työympäristössä. Ammattilaiset ohjaavat, kannustavat ja tukevat kuntoutujan pyrkimyksiä kohti työelämää.

Lisäksi Kuntoutussäätiössä on toteutettu useita erilaisia kokeiluita, joiden avulla on voitu helposti testata uusia toimintamuotoja.

Shemeikka_Työhön kuntoutumisen kokeiluja

 

Kuntoutus eri tavoin esillä maakuntien soste-valmistelussa

Erityisasiantuntija Päivi Opari SOSTEsta kertoi ajankohtaista sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta sekä siitä, miten eri tavoin maakunnat ovat tuoneet kuntoutuksen roolia esiin valmistelutyössä.

Kanta-Hämeessä valmistelutyössä on ollut kuntoutustyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. kartoittaa nykytilanne, kehittää uudet toimintamallit ja selvittää tulevat yhdyspinnat ja vaikuttavuus.

Etelä-Pohjanmaalla puolestaan kuntoutus on sisällytetty ja on osana raportteja, jotka koskevat mm. kotihoitoa, vammaispalveluita, työterveyshuoltoa ja asumispalveluita.

Opari_Sote ja valinnanvapaus_kuntoutus

 

Lisäksi KUVEn tapaamisessa kuultiin säätiönjohtaja Eija Sorvarin ajankohtaiskatsaus kuntoutuksen uudistamiskomiteasta sekä keskusteltiin verkoston toiveista tulevalle työskentelylle.

Lopuksi Epilepsialiiton kuntoutuspäällikkö Marja Nylén toi esiin järjestöjen LASSO-työryhmän (lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus) kuulumiset. LASSO-työryhmä haluaa painottaa kilpailutuksissa järjestöjen ainutlaatuisen osaamisen huomioimista. Sopeutumisvalmennuskurssien järjestämisessä järjestöillä on pitkä kokemus, vankka asiakaslähtöisyys sekä kyky tarjota vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta. Järjestöissä on myös hyvä kohderyhmien tuntemus.

 

Tutustu KUVEn materiaaleihin Innokylässä

 


KUVE Kuntoutusverkosto toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille toimijoille. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö.  Kuntoutusverkosto KUVE:ssa on yli 80 jäsenorganisaatiota.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017