Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutusverkoston asiantuntijat: Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Kuntoutuksen asiantuntijoiden mukaan valinnanvapauden myötä kuntoutuspalvelut kehittyvät ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Sen sijaan heikoimmassa asemassa olevien kuntoutukseen pääsy ei helpotu eikä kustannussäästöjä ole luvassa. Tämä selviää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Kuntoutussäätiön toteuttamassa valinnanvapautta koskevassa kyselyssä. 

Kuntoutujan kannalta valinnanvapaus nähdään tärkeänä. Valinnanvapauden toteutumisen seurauksina nähdään kuntoutuspalveluiden asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, palveluvaihtoehtojen monipuolistuminen ja kuntoutujan parempi hyvinvointi.

Valinnanvapauteen liittyvinä uhkina kuntoutujan kannalta vastaajat näkevät puutteellisen palveluohjauksen, palvelupolun katkeamisen ja yhteistyön vähäisyyden eri toimijoiden välillä. Uhkaksi nähtiin myös hyvinvointierojen kasvu.

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 70 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa. KUVEn asiantuntijat arvioivat valinnanvapauden vaikutuksia kuntoutukseen. Kyselyyn vastasi 48 kuntoutustoimijaa.

Lue tiedote. >>


Sisältö päivitetty 09.09.2016